I 2023 publiserte vi 185 debattinnlegg, en rekke kommentarer og vi hadde tre debattmøter i forkant av valget.

Det var altså mye lokaldebatt på Steinkjer24.

Spesielt mye debatt var det i forkant av valget, men de best leste innleggene kom fra engasjerte folk rundt om i kommunen, om en rekke konfliktfylte tema som opptar den daglige samfunnsdebatten i byen.

Alle som vil kan sende debattinnlegg til Steinkjer24. Det gjør man ved å sende e-post til redaksjon@steinkjer24.no.

#1: En skole i skvis

Eivind Ludvigsen-Overrein er lærer og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Egge ungdomsskole. Arkivfoto. Foto: Lorns Bjerkan

Tillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Egge ungdomsskole, Eivind Ludvigsen-Overrein, tok i midten av november opp utfordringene med utviklingen i skolen.

«Det skrives om utfordrende elevadferd, vold mot ansatte, mobbing og skolevegring. Vi må dessverre si at steinkjerskolen ikke er et unntak, noe vi har sett gjennom avisartikler og debattinnlegg det siste året.»

Les hele innlegget her:

#2: «Vi må bry oss om både bonde og fjøs»

Åsa Sakshaug Okkenhaug engasjerte med sitt innlegg om at det er viktig med god bondevelferd. Foto: Leif Arne Holme

I etterkant av dyretragedien på Innherred, hvor over 200 griser ble anslått å være døde og ytterligere 76 griser besluttet avlivet, manet landbrukssjefen i Steinkjer, Åsa Sakshaug Okkenhaug, til å vise medmenneskelighet og omsorg. Både for å forebygge slike tragedier, men også at man må huske å ta vare på de menneskene som er i krise når tragedien først har oppstått.

«Dyretragedier er på ingen måte akseptabelt, og ikke noe vi skal forsvare. Men det er alltid en årsak bak en slik hendelse. Ingen husdyrprodusent vanskjøtter dyra med viten og vilje.»

Les hele innlegget her:

#3: Når og hvordan kunne det bli så ille med Steinkjer kommune?

Hildur H. Holmstad argumenterte for at eldre og den oppvokste slekt burde prioriteres høyere i budsjettet til kommunen. Foto: Vilde Strømmen-Hovig

I sommer kom Hildur H. Holmstad med dette innlegget, hvor hun kritiserte kommunens disponering av penger. Hun argumenterer for at tilbudene til barn/unge og de eldste bør prioriteres høyere, samtidig som hun stiller seg kritisk til sentralisering, og til de store satsningene på nye bygg i kommunen.

«Når ble det slik at barn og syke eldre har kommet på salderingslista? Det skjæres ned og vi sitter og bli mer og mer fortvilet over å se på den prioriteringen som skjer.»

Les hele innlegget her:

#4: Jeg skulle ta tog til Steinkjer, men fikk dårlige vibber

Elin Halvorsen Sikkeland fortvilte over sommerrutene til AtB.S Foto: Privat

Elin Halvorsen Sikkeland bor i Verdal og pendler til jobben på Steinkjer med toget. I sommer skrev hun dette innlegget, hvor hun uttrykte misnøye med sommerrutene, som gjorde at det ikke var mulig å være på jobb til klokken halv åtte, slik hun pleier.

«Jeg har som vanlig kjøpt månedskort. Planen min er, som resten av året, å ta toget som er på Steinkjer 07.22 hver dag før ferien (som starter i starten av juli). Nå er jeg i stedet henvist til toget som ankommer Steinkjer 08.22, for mellom 19. juni til 13. august er det første ankomst Steinkjer med tog om morran.»

Les hele innlegget her:

#5: Klassen skal på studietur til Spania, men tre elever får ikke bli med. Jeg er sjokkert.

Ingrid Sakshaug-Rønning var sterkt kritisk til at ikke alle elevene fikk være med på studietur. Foto: Leif Arne Holme og privat

En mor ved Steinkjer videregående stilte spørsmål ved skolens praksis med at ikke alle elever som ønsket det, fikk være med på utvekslingstur til utlandet.

«Et trygt og godt psykososialt skolemiljø omhandler ikke kun typiske mobbesituasjoner, men også situasjoner som kan gi en opplevelse av utenforskap og ekskludering. Også de elevene som får reise, vil kunne få dempet sin glede over turen og kunne bære på dårlig samvittighet for de vennene som må bli igjen hjemme.»

Les hele innlegget her:

#6: Det mangle vættet som ska ligg bak, når menneskjan bli salderingssak

Torhild Klukan Vikan er pårørende til en beboer på Gluggen bofellesskap.

Torhild Klukan Vikan skrev dikt i forbindelse med kommuneadministrasjonens budsjettforslag for 2024, hvor blant annet Gluggen bofellesskap ble foreslått lagt ned.

«Men hard og rå

kain vel «makta» vårrå,

mens dæm som røyne,

må bøla bårrå!»

Les hele diktet her:

#7: For meg er disse kostbare byggene å vise fingeren

Stig Rune Hopen Foto: Privat

I starten av november, rettet Stig Rune Hopen et kritisk blikk mot Steinkjer kommune. Han mener pengebruken på flere av de nye byggene, går på bekostning av innbyggernes ve og vel. En attraktiv kommune, ifølge Hopen, er en kommune med trygge sikkerhetsnett for de som trenger det mest.

«For meg står disse nye kostbare byggene, og pengebruken dette representerer, å vise fingeren til alle de som står i fare for å miste omsorgsplassen sin, de som står i kø for å få sårt tiltrengte sykehjem- eller HDO-plasser.»

Les hele innlegget her:

#8: Infanterivegen, igjen

Hege Anita Andersen. Foto: Privat

I mars skrev Hege Anita Andersen, beboer i Trana allé, dette innlegget som et svar på at Infanterivegen ble stengt for gjennomkjøring. Hun skriver at det er en sabla blott og mener at beboerne i området ikke er godt nok hørt i saken.

«Det har ikke blitt forsøkt med fartshumper øverst i Infanterivegen. Hvorfor ikke? Mine forslag er enten å stenge veien fysisk med en bom i svingen eller toppen, åpne for gjennomkjøring i begge retninger (og lage et par fartshumper på toppen) eller åpne veien for gjennomkjøring i en retning»

Les hele innlegget her:

#9: Beløpet som er brukt til det nye kulturhuset kunne ha dekka behovet for alle bygdehusa

Torunn Hernes Bjerkem Foto: Leif Arne Holme

Torunn Hernes Bjerkem er prosjektleder i «Huset i Bygda - Trøndelag». Dette innlegget skrev hun i forbindelse med at Steinkjer24 skulle ha debatt om det nye kulturhuset. Bjerkem var da en del av panelet.

«Problemet er det at Husa aldri ville ha fått tilgang til midlane som er brukt til Steinkjer Kulturhus. Pengane som har gått til kulturhuset er frå heilt andre pengepottar enn dei organisasjonseigde kulturhusa kan søke.»

Les hele innlegget her:

#10: Kommuneøkonomien er skakkjørt. Her er noen betraktninger om å få snudd dette.

Stein Arild Lyng Foto: Vilde Røstad Strømmen-Hovig

På sensommeren kom Stein Arild Lyng med dette innlegget, på vegne av styret i Steinkjer gårdeierforening. Det nærmet seg kommunevalg, og Lyng skrev at kommuneøkonomien til Steinkjer var skakkjørt og at utgiftene til private og næringsdrivende økte.

«Nøkkelen til å få snudd dette er økning av innbyggertall og et privat næringsliv som går godt, skaper arbeidsplasser og gir skatteinntekter til fellesskapet.»

Les hele innlegget her:

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.