For meg står disse nye kostbare byggene, og pengebruken dette representerer, å vise fingeren til alle de som står i fare for å miste omsorgsplassen sin, de som står i kø for å få sårt tiltrengte sykehjem- eller HDO-plasser. For alle udekte behov som ettervern, kreftomsorg,  rus og psykiatri, NAV, ja alle behov i helse og omsorg - for alle som jobber og yter sitt ypperste, ja til og med jobber seg mer eller mindre syke for sektorens rykte!

For ikke å snakke om oppvekst og skole som trenger alle de kan få - alle miljøarbeidere, terapeuter og lærere, helsesøstre, BUP, barnevern, ungdomskontakter, natteravner, ja alle som jobber for barn og unges trygghet!

Stig Runar Hopen er forfatter av dette debattinnlegget. Foto: Privat

Viser fingeren til grendene som har kulturelle arenaer gjennom skolen, grendehus og bosenter - og står i fare for å miste det!

Og kanskje var det ikke så dumt med mindre prangende, men flere små basseng rundt om?

Nå må pårørende, foresatt og bygdene ta ennå mere ansvar og gjøre mere dugnad!

Men burde ikke alt snues helt rundt?

Bør ikke de som mener prioriteringene var riktig ta sitt ansvar - ta sin dugnads-økt, dekke mer-bruken av penger på økte husleier, direktørene, sjefer og konsulenter slik at mine, og innbyggernes skattepenger kan brukes på de som trenger kommunens støtte aller aller mest!

Hvorfor er det de som trenger kommunen aller mest som må bære byrden for kommunens forsøk på å gjøre seg lekker?

Er ikke en attraktiv kommune en kommune med trygge sikkerhetsnett for de som trenger det mest - med tjenester i hele kommunen i stede for å stå der å vise fingeren!?

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.