Forrige uke kom min ungdom hjem og fortalte at det til våren vil bli arrangert utvekslingstur til Spania i 10 dager for språkklassen hennes. 23 av 26 elever skulle få reise. Min umiddelbare respons på dette var at «dette er ikke mulig!?» Jeg ble sjokkert over avgjørelsen om å la 23 av 26 elever få reise.

Ifølge Steinkjer videregående skole hadde de fått midler fra Erasmus+ til at 23 elever kunne dra på et ti dager langt utvekslingsopphold. Skolen valgte da å starte en utvelgelsesprosess for å skille ut 3 av 26 elever på grunnlag av søknad, intervju og loddtrekning. Saken er også omtalt i Trønder-Avisa.

Skolen skriver i sin mail til elevene som ikke fikk være med, deriblant min datter, at «Alle som søkte, var godt kvalifisert, så det ble et svært vanskelig valg som til slutt ble avgjort via loddtrekning». Hvor mange som var med i loddtrekningen, er for meg ukjent.

Mailen var signert av en avdelingsleder og to faglærere. Til slutt skriver de at «skolen takker for at du viste interesse og leverte søknad til dette utvekslingsprosjektet.»

Skolen har videre muntlig forespeilet elevene at de tre som ikke får delta, skal få et eget opplegg på skolen de ti dagene resten av klassen er i Spania.

Jeg har snakket med psykologspesialist Cecilie O’Toole om denne saken. Hun har mange års erfaring både med ungdommer og voksne, og hun har godkjent at jeg gjengir hennes vurdering.

O’Toole mener skolen burde være meget klar over at å utestenge 3 av 26 elever i en klasse, vil kunne ha en betydelig effekt med tanke på utenforskap, negativ selvvurdering og forsterkelse av potensielt underliggende sårbarheter disse elevene kan ha.

At utvelgelsen skal ha foregått gjennom blant annet søknad og intervju før den ble avgjort med loddtrekning, gjør saken bare enda verre, mener hun.

Hun uttaler seg basert på sitt faglige ståsted og er ikke involvert som foresatt for noen av elevene det er snakk om.

Et trygt og godt psykososialt skolemiljø omhandler ikke kun typiske mobbesituasjoner, men også situasjoner som kan gi en opplevelse av utenforskap og ekskludering. Også de elevene som får reise, vil kunne få dempet sin glede over turen og kunne bære på dårlig samvittighet for de vennene som må bli igjen hjemme.

Opplæringsloven sier at dersom «skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal elevane og foreldra snarest mogleg varslast om det».

Den sier også at «foreldra skal haldast informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak», og at foreldre har rett til å uttale seg og komme med fremlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet.

Hadde utfallet av saken blitt det samme om foreldrene og elevrådet var blitt involvert på et tidligere tidspunkt?

Som mor har jeg fått informasjon om prosess og utvelgelse fra min ungdom, ikke fra skolen. Det er ikke blitt adressert som en problemstilling fra skolens side at 23 av 26 elever i en klasse får reise på utveksling. Dette stusser jeg veldig på.

Til Trønder-Avisa sier rektor Liv Karin Flak torsdag 2. februar at «fra skolen beklager jeg virkelig på vegne av elevene som gjerne skulle vært med. Jeg beklager også at vi er kommet i en situasjon hvor både elever og foreldre reagerer.»

Videre på spørsmål om skolens begrunnelse for å lage dette opplegget og tanken bak antall plasser: «Vi har søkt penger og fått tildelt et antall plasser. Vi må se på dette når vi evaluerer, og jeg forstår godt at dette er vanskelig for et mindretall som ikke får reise.» Til slutt skriver Trønder-Avisa: «Rektoren sier at all negativ oppmerksom rundt utvekslingen ikke får følger for turen. Den vil bli gjennomført som planlagt.»

Som mor velger jeg derfor nå å ta en for laget. For meg ser det ut til å være tvingende nødvendig å sette skolens praksis på dagsordenen. Er det slik vi ønsker at offentlige utdanningsinstitusjoner i Norge skal opptre?

NB! Vi gjør oppmerksom om at Steinkjer videregående skole fredag snudde i denne saken.

__________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.