Æ sett med gråt'n

og tænke på,

koss småligheita

får lov å rå!

- Å lægg ned sæng

fer det mangle pæng,

av HDO-plassa,

vi veit vi træng!?

Æ greie itj

å ferstå logikken

og tankan attom

dein politikken!

Men hard og rå

kain vel «makta» vårrå,

mens dæm som røyne,

må bøla bårrå!

Det mangle vættet

som ska ligg bak,

når menneskjan

bli salderingssak.

I heiman veit vi

at mange slit,

med liv som endre sæ

bit for bit.

Ein vil så gjærn

få det te å gå!

Det tar sånn tid

før ein kain ferstå,

at stå på.....gå på,

ein slit sæ ut!

Det heile går

bærre itj te slut!

Fer livet handle

om bægge to!

Men, sårt det va det,

dein da'n du dro!

Det va itj plass'n

dokk villa bu!

Dokk villa heim

ja, dokk villa snu...

Det tok nok tid

før dokk faill te ro,

men personalet

så stødig stod!

- Di såmmå fjæsa,

- di såmmå smila,

dæm va i roindt dokk

te dokk fainn kvila ...

Forutsigbart

og trygt og godt,

dein kvardan hi dokk

på Gluggen fått!

Men like vel vil dæm

lægg ned sænger,

tross ventelistan

bli stadig længer.

Tå hender bli det

så ailt fer få!

Men ...

vi sei dæm opp,

og vi lætt dæm gå...

Så trist ei vise

æ syns vi søng,

når sparas ska

der vi pængan trøng.

«Overliggere»

koste pænger!

Det koste dyrt

at vi mangle sænger!

Halvainna million

ska vi spar

på overliggeran

som vi har.

Men kolles kain æ

få te å tru,

at trend'n hurtig

ska grei å snu?

- Færre plassa

og færre hender,

og ventelistan

signala sender!

- I hauet mett

sjer æ meir og meir,

tå overliggera

bli det fleir!!!

Æ greie itj

å forstå logikken,

og tankan attom

dein politikken!

Det mangle vættet

som ska ligg bak,

når menneskjan

bli salderingssak!

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.