Sist oppdatert:

Rovdyr har mange former og opptrer på ulikt vis mellom oss mennesker i by og bygd. Et nytt rovdyr – et urbanrovdyr – kvester eller til og med tar livet av mennesker i Norge nå. Særlig i byene. Særlig i helgene. Særlig sørpå, men også i Trøndelag og nordover til Nordland, Troms og Finnmark har rovdyret tatt menneskeliv eller levnet mennesker skadde på veier de har ferdes.

Mann innlagt på St.Olavs med skader etter rovdyrangrep i Trøndelag. Høst 2020 er rovdyrene kommet i flokk til Midt-Norge og Nord-Norge. De angriper også her flere og flere mennesker. I Trondheim, trønderhovedstaden, blir det stadig sendt ut bekymringsmeldinger fra legevakt om at flere og flere kommer innom med rovdyrskader i helgene. Ingen rovdyr blir avlivet eller bortvist i verken Trøndelag eller Nord-Norge, da det er de skadde selv som oppsøkte rovdyrene.

To menn drept senhøst 2020. Den ene hjemmehørende i Nord-Norge, den andre utenfor Oslo. Begge er godt voksne menn. Begge drept av samme rovdyr. Ingenting skjer med rovdyrene denne gangen heller.

Kjendisblogger hardt skadd av rovdyret i mai. Inn i den lyse forsommernatta ble bloggeren angrepet av rovdyret som knakk foten hennes i ett eneste bitt. Bloggeren led de grusomste smerter og ble sykemeldt i flere uker. Rovdyret ble ikke avlivet, men fikk fortsette da det var den skadde selv som hadde oppsøkt det og trodde hun kunne leke med det.

Paradise Hotel-vinner ble i sommer hardt skadd av rovdyret. I juli i år ble vinner av realityserien skadd av dyret. Med sterke smerter og med brukket arm ble hun fraktet av forbipasserende til legevakt. Dyret ble ikke avlivet, men fikk fortsette, da det var den skadde selv som hadde oppsøkt det og trodde hun var venn med det.

Mann med omfattende hodeskader etter angrep av rovdyret, Oslo juni 2021. Dette skjer i en bølge av angrep av rovdyrene, der gjennomsnittet av skadde som må på legevakt for behandling er på fjorten personer per dag, bare i hovedstaden. Flere av de skadde må på langtidsbehandling på Sunnaas for å kunne få tilbake et normalt fungerende liv etter å ha blitt angrepet av rovdyrene. Dyrene ble ikke avlivet eller vist bort fra sine territorier, men fikk fortsette, da det var de skadde selv som oppsøkte dem.

54 personer på legevakt i Oslo andre helga i juni 2021 etter møte med rovdyrene. Flere med så store hodeskader at de kunne vært dødelige. Det er tydelig at rovdyrene angriper hode og ansikt på menneskene.

Særlig i helgenettene, da det er mange mennesker ute, ofte i alkoholpåvirket tilstand og derfor mer tilbøyelige til å tro de kan leke med rovdyrene. Rovdyrene ble ikke avlivet eller vist bort fra sine territorier, av samme grunner som ved tidligere angrep.

Jeg kunne fortsatt slik over flere sider. Men jeg tror jeg får fram poenget mitt, likevel. «Hvorfor skjer ingenting med disse «rovdyrene»»?, kan man spørre seg.

Hadde de vært vanlige ulver, bjørner eller jerv, ville dette utløst svært store midler for og få stoppet dyrenes herjinger. Hvis ett eneste menneske var blitt drept av en ulv, er det sannsynlig at ikke bare den ene ulven, men hele flokken ville blitt «tatt ut», som det heter når menneskene dreper rovdyr som kan tenkes å være til fare for mennesker eller tamdyr.

Store mengder jegere ville flokket seg, laget planer om hvem som tar hvilket område i for eksempel Oslo eller Trondheim, for å få has på rovdyrene.

Med så mange som 50 personer på legevakt hver helg, er det svært sannsynlig at rovdyrene ville blitt utrydda. Før det, ville mediene vært fulle av bekymrede mødre og fedre som ikke våger la ungene være ute, og som ville tatt skytterprøven for å ha mulighet til å beskytte seg selv og sin familie.

Det ville vært tåredryppende historier fra hun som fikk armen brukket og ble liggende hjelpeløs på fortauet midt på natten, mens rovdyret, som var skyld i dette, gikk fri. Det ville blitt stilt store spørsmål til storting og regjering om hva de tenker på – som lar rovdyrene fortsette slik de gjør.

Kabinettspørsmål ville ligge i overflata og vake, og Senterpartiet ville gjort reint bord og fått regjeringsmakt helt alene – ene og alene på grunn av sin rovdyrpolitikk.

Så, hvorfor skjer ikke dette nå? Hvorfor er det ingen som stopper rovdyret som lemlester og dreper mennesker i Norge nå? For du har sikkert alt gjetta at rovdyret har to hjul og går på strøm. Så da svarer spørsmålet seg selv: penger.

Hvis en ulv tar en sau eller fire, er dette et tap for bonden som kan søke om erstatning, men likevel må se at dyrene som er drept eller lemlesta har lidd svært under angrepet. De er umælende dyr som ikke kan forsvare seg selv. Ulv og bjørn er derfor et økonomisk tap for Norge.

El-sparkesykler, derimot, er store inntekter. Det er arbeidsplasser, og gir stor økonomisk avkastning. Så da ofrer vi heller bestemor, som snubler i en og brekker lårhalsen.

Like uforskyldt som sauen, som ble tatt av ulv. Men sparkesykkelen håver inn penger til Norge, så selv om bestemor blir en utgift, med sin brukne lårhals og sin opptrening på Sunnaas, så overstiger likevel vinninga tapet ved å la sparkesyklene få leve.

Dessuten ville det bli folkeopprør om man «tok ut» sparkesyklene. Hvordan skulle ellers unge, berusa mennesker kunne flytte seg fra utested til utested i våre byer i helgene? Skulle de ?

Det er da så mye stiligere å suse til neste pub – med 2 i promille, flagrende hår og venninna huiende og klamrende bak deg på samme sparkesykkel – enn å slingre til fots.

Og om du treffer noen? Tja, da stod de i veien din, da.

Ikke som med ulv i det hele tatt.

Publisert: Sist oppdatert: