DEBATT: Omsorgen ved Kvam Bosenter er nå i ferd med å tas vekk fra bygda. En flere års historie er i ferd med å fjernes. Bygda har i flere generasjoner hatt tanker om at vi ønsket å ta vare på våre eldre. I de siste årene har mange eldre fra andre deler av kommunen fått bo og avslutte sine liv i dette fine og gode Sentret.

Vi leser om de vanskelige økonomiske problemene kommunen er i: Ikke penger til lønninger, overforbruk både i skole og omsorg. Vi har lånt oss til fant. Men samtidig signalers det å øke ansatte i administrasjonen for blant annet å behandle klagesaker?

Vi har etter undersøkelser fått vite at det mobbes mere enn før, elevene lærer dårligere, ungene trives dårligere. Flere barn må få rettmessig spesialundervisning, vi har skolevegring ved flere skoler i kommunen.

Tanken om å fjerne lærerkapasitet fra de mindre skolene, vil resultere en fordyrelse i å måtte sette inn spesialundervisning, som kan være en følge av dette tiltaket.

Blant eldre er det redsel, angst og heldigvis sinne.

Hva vil en alderdom med sykdom bli? Vi finner ikke noen trygghet i administrasjonens evne eller vilje til å gi oss gode tilbud.

Ser at administrasjonen skal ha intervju med beboerne på Bosentret. For å kartlegge den mentale og fysiske situasjon, og hvor de vil flytte???

Alle vet at en kartlegging av våre elders tilstand i dag, kan være en helt annen i morgen. I dag er vi friske nok til en bofellesplass, men i morgen kan sykeheim være nødvendig.

Hvilke valg har beboerne? Flytte til Beitstad eller Hammerum midlertidig og etterpå hvor da? Jeg synes dette er å gjøre narr av både pårørende og beboere. Samtidig som bruk av kompetente helsearbeidere til dette arbeidet, er å kaste bort tid og penger.

Denne avviklingen sies vil skje over tid. Det må dø noen før det åpnes for en plass. Det kan skje i morgen eller om et år eller to. Hvorfor ønskes det at våre eldre skal leve med denne usikkerheten?

Vi fikk en glimt av håp da ordføreren i sitt intervju 22. desember 2023 sier at Kvam, Gluggen, Beitstad og Hammerum ble berget. Men det var dessverre ikke slik. Hammerum, Beitstad og Gluggen ble berget, inntil videre. Det synes jeg de styrende skal ha honnør for. De ønsker så gjerne skape en kommune der ulike grupper skulle føle seg verdsatt, både de eldre og ikke minst barn og unge. De sto faktisk rakrygget i denne kampen for å vise at det er de folkevalgte som har makta.

Nå er det, som flere av oss opplever, en maktkamp igjen. Administrasjonen legger frem store tall. De skisserer for oss hvor elendig ting blir. Det er det samme hvert år. Som en redaktør i en avis sa, det ropes ulv, ulv, og vi vet alle hvordan det gikk. Ingen lyttet lengre.

Nå er det lagt ned 69 plasser+ dette uten at det blir noe bedring i økonomien??? Hvordan skal vi tro at å legge ned ytterligere plasser vi bedre økonomien?

Fortsatt bor mange sykehjems trengende brukere i sine hjem og venter hver eneste dag på og få en bedre hverdag. Fortsatt ligger mange på sykehuset (svært dyre plasser), ferdig til å flytte ut av sykehuset og til et omsorgstilbud i kommunen. Disse blir ikke prioritert.

Uten å se på dette, legges gode omsorgstilbud i bygdene ned.

En bosenterplass er en billig omsorg. Beboer betaler det meste selv, husleie, mat, og lignende. Der kan hjelperne gå fra dør til dør og yte hjelp, i stede for å tilbringe timer i bil mellom brukerne. Mange kommuner ser dette og satser på bofellesskap/kollektiv. Steinkjer ønsker ikke en mellomstasjon mellom hjem og sykeheim.

Vi ønsker alle å bo i våre hjem så lenge som mulig. Men ved sykdom der vi ikke greier å hjelpe oss selv lenger, må vi søke om hjelp. Da kan en omsorgsbolig være det som gir oss mulighet til å kjenne på livskvalitet og få oss til å funger godt i flere år med et minimum av hjelp.

Jeg har håp og tro på at politikerne går inn i tallene. Gode vedtak som vikarpool og å leie billigere plasser ved Betaina for de ferdigbehandlede fra sykehuset, går ikke å gjennomføre! Overliggere er jo et problem som kommunen har hatt over flere år, å ikke ta heim ferdigbehandlet pasienter, så det er ingen ukjent post for administrasjonen, hvorfor utelate dette i budsjettet?

En del av oss forventet dette ut fra den holdningen administrasjonen viste etter vedtakene på budsjettmøtet i desember.

Det vil kreve kloke politikere for å gjennomføre en god politikk nå. Det kan ikke være bare oss «vanlige» som ser galskapen i dette.

Ønsker våre valgte politikere, og administrasjonen lykke til.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.