Utover høsten, og under valgkampen, så vi et lys innen omsorgen av oss eldre. Representanter fra alle partier uttalte at de ville beholde bosentrene. Ville at det skulle være et botilbud i grendene. Ikke bare leiligheter, men et bosenter der vi fikk hjelp og trygghet.

Vi visste hva administrasjonen ville og at de ønsket noe annet. Vi håpet at ledelsen med faglig kompetanse og med uttalelser i media fra Direktøren: at ledelsen i kommunen skulle finne en plattform for levedyktige lokalsamfunn.

Hva ser vi nå, at administrasjonen har det ekstremt travelt med å effektuere et vedtak fra i fjor om å tømme bosentrene. De har hørt valgløftene om å stoppe nedleggelsene fra alle partier, derfor effektueres tidligere vedtak.

Et politisk vedtak er gjeldende til et nytt er vedtatt.

Tallene som Direktøren legger frem i år er de samme som i fjor, 100 millioner.

Tallene ble redusert noe i fjor, ned til 50 mill. etter høyere skatteinntekter og høyere overføringer. Vi mister litt tro på tallene, virker som det er sånn cirkatall.

Det som er mest ille er at administrasjonen legger skylden på kommunens politikere. Direktøren hevder at om administrasjonen hadde fått bestemme ville alt i kommunen vært i orden? Jeg sier heldigvis at vi ikke har en direktørstyrt kommune. Vi vil velge de som skal utforme kommunen!

At administrasjonen ønsker å legge ned Gluggen bofellesskap, er et ufattelig tiltak. Gluggen er Steinkjer kommunes eneste spesialiserte botilbud for de av oss som blir rammet av hjernesykdommen demens. Et tilbud som forskere fremhever, er det mest ideelle for demente. Små enheter og trygge omgivelser. Det jobbes for å skape enheter for demente i kommunen, og så velger kommunen å fjerne det eneste vi har. Lurer bare hvor administrasjonen vil finne plasser for disse brukerne som ikke trenger sykeheimsplass, men som trenger tett og trygg omsorg.

Nedbygging av Teigen. Håper beboere og pårørende setter seg imot dette tiltaket. Flytting av eldre i høg alder er forbundet med stor risiko, både mentalt og fysisk. Ordføreren ble beroliget med at det skulle tilbys et godt tilbud. Den nye plassen kan sikkert være god, men å flytte på oss fra kjente omgivelser i høg alder er noe ingen må bli utsatt for.

Fremskynde nedleggelse av Kvam bosenter. Det skulle skje i 2025, men nå fikk ledelsen hast. Tidligere lå en innsparing på 1,5 mill. de første årene, senere muligens 3,1 mill. Nå er det 3,1 mil. fra første dag. Hvordan forstå dette?

Hvor skal beboerne flyttes? Hva med de eldre som er i sine hjem nå og trenger sårt et høgere omsorgsnivå enn hjemmetjenesten kan gi? Skal beboere som har et godt tilbud på de ulike boenhetene prioriteres på de sykeheimsplasser som vil blir etter hvert, foran disse hjemmeboende og de på sykehusene som venter og venter på plass?

Føler vel at disse spørsmålene ikke er en del av budsjettet.

Angsten for å komme på Robek-lista er stor, men det er kanskje en løsning for kommunen når administrasjonen ikke makter å prioritere de lovpålagte oppgaver. En forgylling av vårt gode kulturtilbud fell dessverre ikke i god jord, når vi ser hvordan våre barn og eldre rammes. Reduksjon av lærere og ungdomskontakter. Ting er ikke vedtatt, men ledelsen i kommunen ringer rundt og varsler pårørende og ansatte på de foreslåtte tiltakene. Hvorfor skape denne frykt og uro? Det er på en måte og være sikker på at de kommer til å få det som de ønsker? Er dette en måte å undervurdere beslutningsmakta (kommunestyret) på?

Det vil hevdes at vi som ikke sitter med det økonomiske ansvaret, kan mene mye om de ulike tiltakene. Det vi sitter med er erfaring, vi sitter faktisk med skoen på. Vi har hatt flere rådmenn i vår kommune. Det vi har erfart er at de har satt seg inn i det politiske flertalls programmer og styrt etter det. Da kommer det mindre forslag på tiltak som ikke vil bli vedtatt.

Jeg håper veldig på de nyvalgte politikerne, de ga oss en god følelse under valget. Gode gjennomtenkte løsninger for kommunen. De har handlekraft til å forme kommunen.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.