DEBATT: I et innlegg i Steinkjer24 den 22. august har Terje Tømmerås, Bente Merete Aune, og Line Anita Hammer fra Arbeiderpartiet et godt innlegg om eldreomsorgen i Steinkjer.

I samme avis en dag tidligere har også Christine Agdestein et godt innlegg i samme sak.

I Rødt er vi glad for at også andre parti setter eldreomsorgen i fokus, og at man vil gjøre dette til en av hovedsakene i valgkampen og etter valget. Litt av problemet har vært at det er langt mellom lovnader før valget og praktisk politikk. Denne gangen har vi tro på at neste kommunestyre vil ha mye større fokus på eldreomsorg og omsorg generelt enn det flertallet har hatt fokus på til nå.

Rødt har bestandig vært talerør for de som har minst i samfunnet enten man er ung eller eldre og uansett utfordringer.

Nå mener vi at flertallet i Steinkjer har hatt alt for lite fokus på eldreomsorg, annet enn at man har ment at sentralisering og nedlegging av plasser er veien å gå, uten å tenke på konsekvenser i framtida.

Man har hatt meget stort fokus på alt som er bra i kommunen og har ikke ønsket å ta i de utfordringene som finnes i eldreomsorgen.

Rødt er helt enig i at mye er veldig bra i kommunen, også innen omsorgen, men skal man bare fokusere på det, da kommer man ikke det som ikke fungerer til livs.

Vi har fortsatt alt for lange ventelister på HDO og sykhjemsplasser, vi har alt for mange overliggerdøgn på sykehusene noe som tilsvarer i overkant av fire millioner kroner pr. år.

Sykepleiere i hjemmetjenesten bruker alt for mye tid i bil og til oppgaver andre kunne utført.

Helsefagarbeideren og assistenten har alt for små stillinger og må heves til et nivå det går an å leve av. Det må være tilrettelagt for at de som ønsker det skal kunne ta fagbrev og de må kunne få faste jobber.

Man må slippe å jakte vakter for å ha nok å leve av og grunnbmanninga må økes. Så må man tenke nytt og få flere yrkesgrupper inn i omsorgen.

Frivilligheten må benyttes på frivillighetens premisser uten at det går ut over det kommunale tilbudet. Dette har vært en suksess på flere sykeheimer og bosenter.

Rødt skal fortsette å kjempe for de som har minst og er sårbare i samfunnet. Vi kommer fortsatt til å være vakthunder når framtidige planer som angår helse skal vedtas.

Vi er helt enig med både Høyre og Arbeiderpartiet om at vi ikke kan fortsette i samme bane i eldreomsorgen, så må det være store muligheter for å få til et godt samarbeid på dette punktet.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.