Er du en av dem som liker å være tidlig ute med planlegging av ferien, og vil bestille billetter med én gang? I disse dager er det mange om drømmer om sol og varme, og da går tankene til sommerferien.

– Men kan en bestille ferie uten å spørre sjefen først?

– Ja, det kan du selvsagt gjøre. Men det er en risiko at du ikke får innvilget ferien, siden det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles, sier leder Birgit Espejord Jensen ved Arbeidstilsynets svartjeneste.

Hun mener det er ryddig å spørre sjefen først og inngå en avtale, og understreker at det til syvende og sist er arbeidsgiver som har siste ordet.

– Det er alltid lurt å snakke med sjefen, og det kan hende du får et svar med én gang. Men man har ikke nødvendigvis krav på å vite om tidspunktet for avvikling av hovedferien allerede nå, sier Esjord Jensen.

PLANLEGGE: Svært mange liker å planlegge sommerferien tidlig for å få gode priser og sikre seg et spesielt hotell eller annet overnattingssted. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Bestille reisen likevel?

Det er så fristende – det er en god kampanje på flybilletter og ekstra rimelige hoteller i den perioden du har lyst til å reise. Du vil veldig gjerne bestille og tar sjansen.

– Hva skjer om du bare velger å bestille ferien? Bør det løse seg med arbeidsgiver?

– For dem som vil bestille ferie tidlig, bør det forhåndsklareres med sjefen at det er i orden å ta ferie innenfor ønsket tidsrom. I ferieloven er det slått fast at arbeidsgiver har siste ord når det gjelder plassering av ferien. Før ferien fastsettes skal tidspunktet for ferieavviklingen drøftes med hver enkelt ansatt, sier senioradvokat Magne Mjaaland ved advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.

SOL OG SOMMER: Tre ukers sammenhengende ferie skal gis i tidsrommet 1. juni til 30. september. Ønsker du flere uker utover det, er det opp til arbeidsgiver. Her fra strandliv i Kroatia. Foto: Stig B. Hansen

Men sjefen kan si nei:

– Ansatte har krav på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden som er fra 1. juni til 30. september. Ønsker en ansatt å avvikle tre uker ferie i juli, kan det være en risiko for at arbeidsgiver sier nei, og beslutter at ferien skal tas i august. Skjer dette, vil en ansatt selv bære risikoen for tap som måtte oppstå, det være seg betaling for flybilletter som ikke kan endres, leie for hotell/feriehus og så videre, sier Mjaaland.

– Hva kan du kreve av arbeidsgiver – hvis du ikke får svar?

– Ferieloven sier at arbeidsgiver «i god tid» før ferien skal drøfte tidspunkt for ferien med ansatte, og at ferietidspunkt skal være avklart senest to måneder før ferien tar til. Mange arbeidsgivere har en ordning hvor ansatte fyller inn ønsket ferietidspunkt i en ferieliste, og når fristen for tilbakemelding er utløpt, blir det avgjort om den enkeltes ønske kan oppfylles. Dersom dette f.eks. gjøres i april måned, vil en ansatt som vil bestille billetter i januar for to ukers opphold i utlandet i juli, ikke ha krav på å få klarsignal i januar for at ferie kan avvikles i juli.

LATE DAGER: Mange begynner allerede nå å drømme seg bort til varmere strøk og vil bestille sommerferien så tidlig som mulig. Foto: Morten Uglum

25 dagers ferie

Ferieloven opererer med 25 virkedager ferie (fire uker + en dag). De fleste ansatte har fem uker ferie. Bakgrunnen for dette er at det på begynnelsen av 2000-tallet ble innført en tariffestet femte ferieuke.

– Den femte uken gjelder i utgangspunktet kun for ansatte i bedrifter bundet av tariffavtale, men mange bedrifter som ikke har tariffavtale har valgt å gi det samme godet, forklarer Mjaaland.

– Den femte ferieuken er ikke regulert av ferieloven, og arbeidsgiver kan om ønskelig splitte den opp, for eksempel pålegge ansatte å ta ut tre dager i påsken og to dager i romjulen, legger han til.

EKSPERT: Senioradvokat Magne Mjaaland ved advokatfirmaet Steenstrup Stordrange er ekspert på arbeidsrettslige spørsmål. Foto: Steenstrup Stordrange

Det følger av ferieloven at arbeidsgiver som utgangspunkt har styringsrett når det gjelder tidspunktet for når ansatte skal ta ut ferie, men det er følgende begrensninger, ifølge senioradvokat Mjaaland:

  • Tidspunkt for ferie skal drøftes med den enkelte ansatte før tidspunkt fastsettes.

  • Ansatte skal som hovedregel få varsel om ferietidspunkt minst to måneder før ferien starter.

  • Ansatte har krav på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden (1.6. – 30.9), og krav på at restferien (en uke og en dag) gis sammenhengende.

  • Ansatte over 60 år har krav på en ekstra ferieuke, og de bestemmer selv tidspunktet for når den uken skal avvikles. (Det er mao. motsatt for 60-åringers ekstra ferieuke av det som gjelder for øvrig ferie hvor arbeidsgiver bestemmer tidspunktet for når ferien skal tas ut om partene ikke blir enige)

Er du vikar? Du har samme rettigheter

– Er det noen yrker hvor ferien er fastsatt lang tid i forveien?

– En del bedrifter opererer med fellesferie, som vanligvis er de tre siste ukene i juli. Fellesferie har tradisjonelt vært mest brukt i industribedrifter og innenfor bygg- og anleggsbransjen. Arbeidsgiver avgjør om det skal være fellesferie, og besluttes dette plikter alle ansatte å ta ferie i det tidsrommet fellesferien legges.

– Hva om du er vikar – hvilke rettigheter har du da?

– Vikarer har samme rettigheter til ferie som fast ansatte.