Hun har ledet to kundeserviceavdelinger, hatt personalansvar for 11 ansatte og snudd dårlig stemning til ny giv og gode resultater. Likevel har Britt Forsmann (53) skrevet omtrent to søknader om dagen de siste to årene.

Håpet er en jobb innen HR, rekruttering eller personalledelse. Foreløpig tar hun vikaroppdrag for et bemanningsbyrå.

KUNNSKAPSRIK: – Jeg har lang erfaring i å behandle mennesker, sier Britt Forsmann. Foto: Olav Olsen

– Jeg har innstilt meg på at jobben min nå er å søke jobb. Jeg har en utdannelse som grafisk designer, og jeg har jobbet med kundeservice. Jeg har mye erfaring i å behandle mennesker, sier Forsmann.

Hun har gått til karriererådgivning og ringt kjente og ukjente for å vise interesse og bli anbefalt. Hun har laget ulike CV-er både på norsk og engelsk og tilpasset både søknad og CV, motto og verdier til hver enkelt jobb. Som jobbsøker har hun til og med skrevet en artikkel om seg selv på LinkedIn. Der legger hun vekt på kompetanse, omgjengelighet og godt humør.

Heltidsjobb å søke

Forsmann ringer og følger opp søknadene. Hun får høre at hun er både overkvalifisert og underkvalifisert, men de fleste søknadene får hun ikke noe svar på.

Nå formaliserer hun kompetansen og studerer HR-ledelse på kveldstid. Utdannelsen betaler hun selv. Forsmann hadde gjerne villet studere på dagtid, men da er reglene slik at hun mister dagpengene fra Nav og må ta opp studielån.

Flere ganger har hun kommet til annengangsintervju. Tilfeldigheter har gjort at det ikke er hun som er blitt valgt.

– Det kan være at den andre søkeren har en spesifikk erfaring som jeg ikke har, eller at intervjuer identifiserer seg mer med den andre kandidaten, sier Forsmann.

Aldersdiskriminering er utbredt

Omstilling og ny teknologi fører til at arbeidsplasser forsvinner. Samtidig må flere jobbe til de er 70 år. Voksne middelaldrende kvinner er stabil arbeidskraft. Men er det slik at samfunnet favoriserer yngre arbeidstagere?

– Vi opplever at flere «seniorprofiler» vi er i kontakt med, møter motstand på grunn av alderen, men vi har god erfaring med at 50-åringer kan være vel så gode til å takle endringer som en «juniorprofil» kan være, forteller rekrutteringsrådgiver Siri Frang Riise i bemanningsbyrået Toptemp.

SER IKKE PÅ ALDER: Siri Frang Riise i bemanningsbyrået Toptemp legger vekt på kompetanse og personlig egnethet. Foto: Toptemp

– Vår holdning er at alder ikke skal være en avgjørende faktor i jobbsøkerprosesser. Vi mener alle fortjener en plass i arbeidslivet. Britt Forsmann er et veldig godt eksempel på nettopp dette, legger hun til.

Grelt eksempel

– Dessverre kan vi se en tendens til at aldersgrensen for en senkarriere kryper nedover. Det er vanskeligere å komme inn i arbeidslivet ved et jobbskifte etter fylte 50 år. Det begrunnes ofte med at yngre arbeidstagere er raskere til å tilpasse seg. Likevel kan vi ikke si at en 35-åring generelt vil tilpasse seg bedre enn en 65-åring, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

VIL GI SKATTELETTE: – Bedrifter må få skattelette for kompetanseheving, sier Håkon Haugli i Abelia. Foto: Esben Johansen

Haugli mener Britt Forsmanns tilfelle er et grelt eksempel. Han jobber for at bedrifter skal få skattefradrag for å heve ansattes kompetanse fordi det vil være nødvendig fremover.

Å være utenfor arbeidslivet innebærer ikke bare at kunnskapen blir utdatert. Det går også ut over vedkommendes sosiale liv. Jeg tror ikke det blir slik at store grupper kommer til å være overflødige som en følge av ny teknologi. Jeg tror heller vi kommer til å mangle folk, spesielt innen eldresektoren, sier Haugli.

Tar opp tegneinteressen

Forsmann sover godt selv om hun ikke har fått napp på søknadene. I stedet har hun tatt opp den gamle interessen for å skape.

– Jeg tegner og har begynt å male bilder med akryl. Ofte kan jeg bli opptatt av en problemstilling som jeg bare få ut. Jeg gir meg ikke før det er ferdig, sier Forsmann.

KREATIV: Britt Forsmann er en positiv person og tenker at det er nye muligheter i morgen. Foto: Olav Olsen

Foreløpig har hun ikke vist kunsten sin til noen, men flere har ymtet frempå om at Forsmann burde ha en utstilling. Uansett er det godt å ha noe å lykkes med.

Hun loggfører hver eneste jobb hun søker. Hvis du ikke er aktiv jobbsøker, kan det nemlig innebære å miste retten til dagpenger fra Nav.

– Jeg kan ikke slutte å søke jobber. Det er ganske lenge til jeg er pensjonist, og jeg forsøker å ta dette på beste måte. Det er en ny dag i morgen, sier Forsmann.