Storbanken la onsdag frem sine oppdaterte makroanslag for norsk og internasjonal økonomi.

– Til tross for den negative impulsen fra fallende boliginvesteringer, ser den økonomiske veksten ut til å styrke seg ytterligere de neste to årene, heter det.

– Arbeidsledigheten vil fortsette å falle til et nivå noe under det normale.

Det store bildet DNB Markets tegner for norsk økonomi, er at oljenedturen er over og oljeinvesteringene på vei opp igjen. Optimismen er tilbake i næringslivet, og investeringene i fastlandsindustrien er på vei opp.

– Også husholdningenes optimisme er stor, og reallønnsveksten ble positiv i fjor. Økt vekst styrker eksporten, skriver banken.

– Største fall bak oss

DNB Markets venter at boligprisene kommer til å falle videre gjennom 2018, men at falltakten kommer til å bli noe mindre enn de ni foregående månedene.

– Vi anslår en nedgang i boligprisene på totalt 5,9 prosent fra toppen. Det innebærer at den største delen av boligprisfallet er bak oss. Årsveksten i 2018 anslås til minus 3,5 prosent, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i sin vurdering.

At prisutviklingen vil snu de to neste årene, forklarer de med oppgang i den økonomiske aktiviteten, lavere ledighet og høyere inntektsvekst fremover.

– Fortsatt lave renter tilsier også at boligprisfallet i år blir moderat. De positive fundamentale faktorene gjør at vi venter svak oppgang i boligprisene i 2019 og 2020, skriver Aamdal og Fjære, før de også kommer med en liten advarsel:

– Renteoppgang fra 2019 og svakere økonomisk utvikling mot slutten av anslagsperioden gjør at boligprisene faller noe i 2021.

PRISFALL I ÅR: DNB Markets venter at boligprisene kommer til å falle videre gjennom 2018, men at falltakten kommer til å bli noe mindre enn de ni foregående månedene. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

En rekke rentehevinger

Den ventede oppturen i norsk økonomi kommer til å bli ledsaget av en rekke rentehevinger fra Norges Bank, ifølge DNB Markets, som trekker frem to årsaker: Høyere kapasitetsutnyttelse i økonomien og renteoppgang internasjonalt.

Den første renteøkningen i Norge, fra dagens rekordlave styringsrente på 0,5 prosent til 0,75 prosent, vil komme i mars 2019. Deretter vil renten bli gradvis satt opp til et nivå på 1,75 prosent mot slutten av 2020.

– Det er så langt Norges Bank kommer med rentehevingene før nedturen i USA, og smitteeffektene til Norge og andre land, fører til at pengepolitikken på ny endres i ekspansiv retning, heter det.

– Vi venter at Norges Bank setter ned renten to ganger i 2021 og anslår dermed en styringsrente på 1,25 prosent ved utgangen av anslagsperioden.

Flere tror på prisnedgang i år

DNB er ikke de eneste som tror på et videre prisfall i år, før trenden eventuelt snur i 2019. Da vi ba boligeksperter spå boligåret 2018, svarte flere det samme:

– Vi venter en nedgang i de nominelle prisene i flere av de store byene i Norge, og i sum gjør dette at vi venter en svak nedgang i boligprisene i landet under ett i 2018, sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2018 er en nedgang på 1 prosent.

Også senior porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen, tror den negative trenden med fallende boligpriser fortsetter godt inn i 2018. Han spår en prisnedgang på mellom 5 og 0 prosent.

– Vi vil se en større tilbudsside ved at flere nye boliger enn tidligere kommer ut på markedet. Det vil påvirke balansen selv om etterspørselen holder seg, sa Chen.

Les hva de andre ekspertene mener om boligmarkedet i 2018.