I løpet av valgkampen har det blitt klart at flere parti nå er enige med Høyre i at vi må bevare bosenter med heldøgns omsorg i Steinkjer. Da flertallet vedtok nedleggelsene i september 2022, advarte Høyre fordi det ikke var fremlagt noen klar plan for hvordan de eldre skulle få et godt tilbud uten bosentrene. Det ble samtidig vedtatt avvikling av avlastningsplasser, selv om det trengs flere. I fremtiden skulle bygges flere sykehjemsplasser. Høyre foreslo å utsette avgjørelsen om nedleggelse av bosentrene til statsbudsjettet og kommunens budsjettforslag ble fremlagt noen dager senere. Da ville kommunestyret hatt bedre oversikt over økonomien, og hatt tid til å få svar på hvordan de eldre skulle få den hjelpen de trenger. Det viste seg at tilskuddene til sykehjemsbygg ble kuttet med én milliard i statsbudsjettet, og at nybygg av sykehjem dermed ikke kunne gjennomføres, slik planen forutsatte.

Høyre satte av penger til å bevare Egge og Hamrum bosenter i vårt budsjett og økonomiplan i desember. Vi har altså satt av pengene allerede, i motsetning til flere andre parti.

Høyre satte også av penger til å øke antall plasser på Betania Sparbu i vårt budsjett. Vi vil utvide avtalen med Betania, for ventelisten på sykehjemsplass og heldøgns omsorg er altfor lang, og er allerede på landstoppen. Høyre ønsker en langtidsavtale med Betania Sparbu. Kommunen kan ikke bygge mest mulig nytt, når Betania Sparbu har nyoppussede rom som kan brukes. Steinkjer må minimere fremtidige investeringer og låneopptak, for vi har veldig høy gjeld og er sårbar for renteøkninger. Betania Sparbu gir gode omsorgstjenester til de som bor der. De eldre har det godt der.

Høyre har altså hele tiden vært tydelige på at vi vil bevare Egge og Hamrum bosenter og gi flere plass på Betania Sparbu. Vi vingler ikke, men er forutsigbare. Det er fint at Ap og SV nå er enige med Høyre, selv om de stemte for nedleggelse av fem bosenter sammen med Sp og Venstre. Det som bekymrer meg mest er at Sp fortsatt vil legge ned bosentrene, selv om ventelistene øker og er av de lengste i landet. De eldres behov ikke forsvinner selv om Sp kutter omsorgstilbudet. Nå sier Sp at de vil justere tempo på nedleggelse av bosenter hvis folk ikke får et godt nok tilbud. Nå venter 16 personer på langtidsplass på sykehjem, og antall eldre som venter på plass med heldøgns omsorg har økt fra 40 til 85.

Spørsmålet til Lein blir: Hvor lang må køen bli før det ikke er godt nok?

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.