DEBATT: I et debattinnlegg 16. juli ønsker ikke ordførerkandidat Thorsen å si noe om hvor langt Arbeiderpartiet ønsker at elevene i kommunen skal busses til skolen, men spiller ballen over til meg og vår familie. Det stemmer som Thorsen sier at vi bor i Ogndal og våre yngste barn går på ungdomstrinnet på Steinkjer Montessoriskole.

Det at familier i Steinkjer har sine barn på en alternativ pedagogisk skole er vel en privat sak? For vår familie så har dette ene og alene vært basert på et pedagogisk valg. Vi har tidligere hatt våre barn på både Vålen og Ogndal barneskoler, disse har vi også vært svært fornøyd med.

Arbeiderpartiet går inn for å legge ned både Ogndal og Henning skole om dem får ordføreren til høsten. Det er to forholdsvis store skoler med god elevtilgang. Arbeiderpartiet ønsker å legge ned disse skolene for å spare penger, ikke med tanke på elevens beste. Her skal det spares med å få flere elever per lærer. Det at elevene må busses over lange avstander blir ikke hensyntatt. Jeg vil minne Thorsen på at det er ingen sammenheng mellom sosial trivsel og skolestørrelse.

Man kan stille seg spørsmålet hva skjer med Follafoss skole i løpet av perioden om Arbeiderpartiet får ordføreren? Den skolen med færrest elever i kommunen.

Hva med Binde skole? Den har omtrent like mange elever som Henning, men her er renoveringsbehovet stort. Ogndal og Henning skoler har bygningsmasse som er forholdsvis ny og flott.

Med Arbeiderpartiet i førersetet er nok ikke sentraliseringen av skolene ferdig med å legge ned Ogndal og Henning. Det at vi har en kommune med mangfold i skolestørrelser og struktur er en styrke for Steinkjer og for barna i Steinkjer, mener vi i Senterpartiet.

Senterpartiet har høye ambisjoner for Steinkjer-skolen, og er opptatt av at alle elevene skal ha et læringsmiljø som gir trygghet og sosial tilhørighet, det er det beste utgangspunktet for mestring og læring. Senterpartiet vil ha et sterkere systematisk arbeid med foreldrenettverk rundt alle klasser og på alle nivå. Laget rundt barnet og læreren må forsterkes. Hele Steinkjer må være en del av dette laget. Hjelperessursene må ut i skolehverdagen, det er oppvekstreformen i praksis. Det skal være 0-tolleranse mot mobbing! Senterpartiet vil at vi skal ha en trygg og god oppvekt for alle – i heile Steinkjer.

Arbeiderpartiet skaper en enorm usikkerhet for grendeskolens framtid i Steinkjer, bygdenes by.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.