Det er nok mange kvamssokninger som går med en klump i magen om dagen, hvordan vil fremtiden bli? Jeg er én av de. Vårt flotte Kvam sentrum, sentrumet mellom de to andre sentrene i vår langstrakte bygd, som over år har blitt ett svært vellykket sentrum. Til tross for at Kvam ikke blir sett på som så veldig sentralt, har man det meste på ett veldig lite areal her.

På en liten runde i øyeavstand har vi Kvam bosenter i Krikan byggefelt, butikken Coop Marked Kvam, Kvam Motell & Camping, Kvam kirke, Kvam stadion, brygga, Kvam barnehage, Kvam barneskole, Kvam grendehus, og nå også sentrumsrunden og Kvamstrappa. Noe som for øvrig gir bosentrets beboere gode muligheter for viktig sansestimuli fra vindusposten. De fleste av disse fasilitetene er i forholdsvis god stand, godt vedlikeholdt, nytt, renovert eller oppusset. Alle delene av Kvam sentrum er gjensidig avhengige av hverandre, rokker man ved én av de, eller flere, er de andre i fare også.

Nå står bygda i den situasjonen at barnehagen sliter økonomisk, og har bedt kommunen om å ta over for å sikre videre drift. Kommunedirektøren har innstilt på avslag på søknaden, noe som i verste fall kan være begynnelsen på en rekke nedleggelser. Vi har vel de fleste fått med oss at Kvam bosenter med flere er forespeilet nedlagt i en ny omlegging av eldreomsorgen i kommunen. Skolestrukturdebatt er også brakt på banen, og Kvam skole med flere er nevnt i en rapport om skoler som foreslås lagt ned på grunn av økonomisk besparelse.

Som med mye annet fører det ene til det andre, og det ville vært naivt å tro at ikke en eller flere av disse nedleggelsene vil ha innvirkning på både butikkdriften og grendehuset, sistnevnte vil bli sittende igjen med en stor gjeld om barnehagen forsvinner. Det er dermed en risiko for at Kvam i tillegg kan stå uten både butikk og grendehus etter hvert. Da er Kvam sentrum mer eller mindre borte. Er det dette Steinkjer kommune ønsker? Er det ikke ønskelig med MER bolyst, enn mindre?

Det som gjør at mange av oss ender opp med å bo i en by, er sannsynligvis fordi vi ønsker å ha tilbud nært oss. Når man fjerner de få faktiske tilbudene som er i ett lokalsamfunn, tilfører man ett større sentraliseringstrykk enn det var fra før.

Øvre-Kvam som ligger lenger nord for Kvam sentrum, har også mange av sine fasiliteter i Kvam sentrum, blant annet butikk, barnehage, skole og kirke. Øvre-Kvam har til tross for lengre avstand ned til byen, det siste året fått noen tilflyttende småbarnsfamilier. Vil de miste disse igjen om barnehagen i Kvam sentrum forsvinner? Vil de som vurderer å flytte hjem til Kvam, fortsatt vurdere det om en eller flere av nevnte scenarioer skjer?

Man kan forstå at kommunen med sine økonomiske utfordringer er skeptisk til flere utgifter og risikoer, men vil man risikere å miste grunnlaget for videre bolyst i Kvam?

Om det mot formodning på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt for Steinkjer kommune å ta over barnehagen vår, kan det beste være å utsette avgjørelsen rundt en eventuell overtakelse av Kvam barnehage, til man vet mer om hvordan strukturendringer i oppvekst- og helse gir seg utslag i Kvam sentrum? Så man ikke risikerer en utradering av sentrum? I tillegg hadde det være til uvurderlig god hjelp om kommuneadministrasjonen i utsettelsesperioden kan hjelpe barnehagen til å forsøke å finne løsninger på videre drift selv, om det er mulig.

Men aller helst hadde vi håpet at kommunen hadde sett verdien med å sikre barnehagen vår ett liv videre, slik de gjorde i Folla.

Det uvisse og frykten rundt vårt «hjerte» er ille, men å risikere at alt forsvinner er verre. Til slutt er det viktig å understreke at dette ikke på noen måte handler om en slags kamp mellom Kvam og Følling, slik man kan tro ut fra sakspapirer og lignende.

Men det handler om å bevare det harmoniske bygdesentrumet vårt mest mulig og slik skape fremtidstro i bygda for våre barn. Det handler om Bo-lyst og folkehelse for oss som bor her, og for de som forhåpentligvis ønsker å flytte hit.

___________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.