Barnehagen fryktet for fremtiden: Nå vil kommunen avslå søknaden