Kan du se for deg at du en dag kommer på jobb og blir overfalt, ut av det blå, av fire kolleger som slår, sparker, trakasserer og spytter på deg uten grunn?

De har på forhånd avtalt med to andre om å filme seansen, og har også et lite publikum på rundt 15 personer som tilsynelatende har blitt invitert til showet.

Det som blir filmet blir delt på sosiale medier, og både du som offer og voldspersonene er synlige og lett gjenkjennelige i videoen. Du må på både legevakt og sykehus etterpå, der brist i ribbein og mulig hjernerystelse blir rapportert. Såret i sjelen er verst.

Du anså gjerningspersonene som gode kolleger, og nå er alt ødelagt og på toppen offentliggjort. Etterpå både tror og forventer du at de vil få sin rettmessige straff på grunn av dette, da politiet som stilte opp både på legevakta og på sykehuset sa de tok dette svært alvorlig. Du får litt oppreisning både ved at gjerningspersonene får sin straff som de usle kriminelle dem faktisk er, men også mister jobben og ryktet sitt.

For, det er en selvfølge at de mister jobben, slik er norsk lov.

Etter kort tid kan du som offer komme tilbake til jobben du trives så godt i, og livet forsetter sin vante gang, bare med noen varige mén i form av traumer og en litt skakkjørt tillit til mennesker.

Men, hva hvis de ikke mister jobben? Hva hvis politiet bruker månedsvis på å etterforske og du ikke klarer å gå tilbake til jobben på mange uker fordi du er utrygg og faren for gjentakelse er stor? Og, når du endelig klarer å komme deg tilbake så fortsetter mobbingen og trakasseringen, men ingen gjør noe nevneverdig for å beskytte deg? Og, plutselig en dag, så blir du jaggu slått igjen? Men, de blir fortsatt ikke oppsagt, og du må igjen sykemelde deg. Lenge.

Ville dette skjedd i norsk arbeidsliv? Aldri!

Men, er du derimot elev i norsk skole , da er du den store taperen, for dette er en historie fra virkeligheten. De voldelige mobberne er faktisk beskyttet. De får forsette å gå på skolen, selv etter å ha utført grov vold, i skoletiden, mot medelever. Maks utvisningstid er tre dager, noe som vel mer kan sees på som ei belønning og ikke straff dersom du er ungdomsskoleelev. Mobberne har makt!

Dette er ståa i norsk skole i dag. Klarer du å forestille deg hva det ville gjort med deg som menneske? Hva om du var bare barn eller ungdom når dette skjedde? Hvilke signaler ville dette sendt deg? Ville du hatt trua på «systemet» etterpå?

Hadde offeret eksempelvis gått på skole i England, så ville skolehverdagen blitt noenlunde uendret fordi gjerningspersonene ville blitt utvist for godt, på dagen.

Iblant skulle jeg ønske vi bodde i England..

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.