SE OPPTAK: Foreslår ikke skolekutt – men vil ta grep