På kontoret til programvareprodusenten VMware på Lysaker i Oslo jobber 30 mennesker, litt over en tredjedel er kvinner. Angeliqua Ramming-Gaden leder kontoret i Norge, mens Kristine Dahl Steidel er direktør for Norden og Baltikum.

Selv i 2018 er det et uvanlig syn.

Da de 200 største selskapene i Norge ble kartlagt i COREs topplederbarometer for 2018, kom det frem at kun 22 prosent av personene i landets toppledergrupper er kvinner – og at øverste leder nesten alltid er en mann.

– Vi har policy som går på at vi skal ha kvinner blant kandidatene som vi velger som toppkandidater til enhver åpen posisjon. Det er ikke gitt at det går på automatikk, sier Ramming-Gaden.

MANGFOLD: Angeliqua Ramming-Gaden (42) er opptatt av å rekruttere og beholde kvinner i arbeidslivet. Hos programvareprodusenten VMware på Lysaker har de tatt grep. I bakgrunnen Maria Furuly, Stine Marie Haugen og Line Kjendlie. Foto: Rolf Øhman

Vellykket

Noe av det første hun fikk i fanget da hun startet som leder for snart tre år siden, var «unconscious biased»-trening i samarbeid med Stanford-universitetet i California.

Denne årlige kursingen er obligatorisk for alle ledere og gir en innføring i hvordan en ubevisst har holdninger knyttet til kjønn på jobb, og hvordan en skal takle disse.

– Her lærer vi blant annet hvordan vi i jobbannonser skal bruke ord som appellerer til både kvinner og menn, sier Ramming-Gaden, og fortsetter:

– Vi har tatt i bruk et produkt som tar en annonsetekst og deretter lager et forslag med kjønnsnøytrale ord.

Eksempel på maskuline ord er konkurranseinstinkt, dominant og ninja eller superstjerne. Feminine ord er for eksempel samarbeidsvillig, lagspiller og pliktoppfyllende.

– Vi prøver å bruke ord som skal appellere til alle søkere uavhengig kjønn, som for eksempel «vi ser etter en eksepsjonell selger med fantastiske ferdigheter i relasjonsbygging.»

Ønsker mangfold

Samarbeidet har pågått i flere år og har «virkelig hatt effekt», ifølge Ramming-Gaden.

– En lager seg gjerne et bilde i hodet som gjør at vi handler ubevisst når vi rekrutterer, men også på måten en behandler kolleger på. Det er viktig å være bevisst på hvordan vi ser på kollegene våre, ikke bare i en rekrutteringsprosess, fortsetter hun.

– Vi skal gjennom en del trening der vi lærer hvordan en skal se etter mangfold når vi rekrutterer nye talenter.

Selv om treningen er obligatorisk for alle i lederstillinger, anbefales det at alle ansatte også gjennomfører opplegget.

– Vi trenger alle en jevnlig påminnelse. Vår leder i Nord-Europa er veldig opptatt av at alle ansatte skal gå gjennom den samme kursingen. At alle ledere har såpass fokus på det samme, gjør arbeidsplassen til et sted en ønsker å være.

KONTINUERLIG ARBEID FOR LIKESTILLING: – VMware har over tid har jobbet med hvordan vi som individer oppfatter mennesker – både på jobb og når det kommer til rekruttering, sier Angeliqua Ramming-Gaden. Foto: Rolf Øhman

Få kvinner i topplederstillinger

COREs topplederbarometer for 2018 viser at arbeidsmarkedet i Norge fremdeles er svært kjønnsdelt.

I ni av ti bransjer er det en overvekt av menn i toppledergruppen:

Årsaken til dette er delvis at kvinner mister mange muligheter – også på vei mot toppen, sier forsker Sigtona Halrynjo i CORE, senter for likestillingsforskning.

– Utfordringen med karriereutvikling er at det ofte handler om å nå toppen raskt og tidlig, og årene man bygger karriere er gjerne også årene man bygger familie. I denne perioden er det som oftest menn som blir satt på viktige prosjekter og får ansvar.

Forsker Sigtona Halrynjo i CORE, senter for likestillingsforskning. Foto: Institutt for samfunnsforskning

– Bedrifter som denne er i mindretall

Derfor går VMware foran som et godt eksempel når de allierer seg med et forskningsmiljø og investerer mye penger i forskning på hvorfor det er slik, mener Halrynjo.

– For å se hva som skjer på toppen, må man se hva som skjer gjennom hele løpet. VMware skiller seg ut ved at de systematisk kartlegger situasjoner og prosesser på arbeidsplassen, samt undersøker utfallene. Bedrifter som denne er i mindretall i Norge.

Ifølge tall fra analysebyrået McKinsey, har bedrifter med kvinner i ledelsen 21 prosent bedre inntjeningsevne enn bedrifter med mindre kjønnsmangfold.

– Det er en stor fordel å kunne rekruttere de beste talentene fra begge kjønn i stedet for kun ett av dem, sier Halrynjo, som også påpeker at kvinner er i flertall i høyere utdanning.

Det finnes mange tiltak, engasjement og vilje for å få flere kvinner i operative og viktige posisjoner, men lite er systematisk undersøkt og forskningsbasert.

– VMware investerer tungt i forskning på Stanford for å undersøke årsakene til manglende likestilling, for deretter å bruke kunnskapen til tiltak og evaluering på faktiske arbeidsplasser.

Foreløpig har vi ikke noen satsing i samme omfang, fortsetter forskeren.

– Men også norske bedrifter tar nå initiativ for å få kunnskap om likestillingsutfordringene. Det er helt klart en økende interesse for å få tak i og beholde kvinner – spesielt i næringslivet.