Antallet nordmenn med inntekt mellom én og to millioner har doblet seg de siste ti årene. Gruppen som tjener fem millioner og oppover, har hatt den største prosentuelle oppgangen siden 2010 – en vekst på 150 prosent, ifølge Danske Bank som har analysert lønnstall fra Statistisk sentralbyrå.

I en tid med koronaepidemi, usikker økonomi og arbeidsledighet er det vanskelig å vite hva som er de smarteste investeringsrådene.

Beate Engelschiøn jobber som gjeldsrådgiver og er lidenskapelig opptatt av privatøkonomi. Hun investerer nesten alle pengene sine, rundt 80 prosent, i globale indeksfond.

– Da får jeg spredt investeringene mine i mange markeder, og forvaltningskostnadene er lave. I tillegg investerer jeg i et par bransjefond som investerer i teknologiselskap og såkalte grønne investeringer.

Det er umulig å forutsi hvor børsen vil gå fremover, påpeker hun.

– Jeg har en strategi som jeg følger uavhengig av hvordan børsen utvikler seg. Jeg lener meg på historien som har vist at børsen henter seg inn igjen også etter store fall, men jeg er forberedt på at det kan ta tid. Det er lett å tenke at «denne gangen er det annerledes» og holde seg unna i frykt for hva som kommer. Derfor har jeg automatisert investeringene mine og gjør som jeg pleier.

Det kan være gode grunner til å investere nå hvis du har mulighet til det, sier leder for aksjer hos Danske Bank, Lars Erik Moen.

Sammen med et knippe eksperter gir Moen og Engelschiøn sine beste investeringstips til deg som har penger til overs.

Vi stilte dem spørsmålet: Hvor ville du helst satt sparepengene dine for å få best mulig avkastning, minst mulig risiko tatt i betraktning?

Forbrukerøkonom Derya Incedursun hos Nordea. Foto: Nordea

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom hos Nordea

– Jeg ville plassert sparepengene mine i fond. Ikke alt på én gang, men en gradvis plassering. Når aksjekursene stuper, betyr det at du får mer fondsandeler for pengene eller lavere priser for samme vare, og jeg investerer ikke mer enn jeg har råd til å tape. Aksjemarkedene har falt betydelig i år, og de kan fint falle mer. Derfor er det viktig å tenke på hvilken horisont du skal ha på sparingen, før du plasserer pengene. Jeg har minst ti års sparehorisont. Derfor velger jeg fond for sparepengene mine. Jeg tror ikke vi skal regne med at det blir noe inntjening i år på plasseringen.

– Historien har vist at aksjemarkedet alltid har klart å hente seg inn igjen etter urolige tider, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta. Det har vært en klar tendens til at den fremtidige avkastningen er høyere i perioden etter et fall. Det indikerer at dette er en god periode å kjøpe.

Aksjefallet kom raskt og brutalt, og vi er nå i en vanskelig tid, påpeker forbrukerøkonomen.

– Av den grunn ville jeg startet med å plassere litt mindre av sparepenger i fond enn det jeg ellers ville gjort. Mitt råd er at du går gradvis inn. Med 100.000 kroner ville jeg normalt startet med å plassere 20.000 kroner i fond, men slik aksjemarkedet er nå, ville jeg startet med 10.000 kroner. Dette forutsetter at du har lang sparehorisont, minst fem–seks år. Aksjer gir best avkastning på lang sikt, men det er vanskelig å vite hvor lenge en må være i aksjemarkedene for å være sikker på å få pengene igjen. Pass også på at det ikke blir for mye kostnader når du investerer.

Står du i fare for å miste jobb eller bli permittert, kan det være lurt å regne ut hvor stort inntektstapet blir, før du eventuelt plasserer sparepengene i fond.

– Vi ser at globale aksjefond har falt mindre enn norske aksjefond. Det skyldes både at Norge er hardere rammet gjennom fallet i oljeprisen, og at den svake norske kronen har dempet fallet for globale aksjer.

– Hvordan påvirker den historisk svake kronen investeringer fremover?

– Mitt råd til småsparere som meg og deg er at vi holder oss til vår opprinnelige sparestrategi/spareplan og ikke spekulerer i valuta. Det finnes ikke noe riktig eller galt svar på om du skal valutasikre aksjefondet ditt eller ikke, og det finnes gode argumenter for begge alternativene.

Lars Erik Moen hos Danske Bank. Foto: Øystein Andre Schmidt, Danske Bank

Lars Erik Moen

Leder for aksjer hos Danske Bank

– Har man risikobærende evne til å putte alt i aksjefond, så er det tryggeste måte å bli rikere. Høyere systematisk risiko gir høyere avkastning. Ved å investere i enkeltselskaper er utfallsrommet mye større, og tilfeldigheter vil i større grad avgjøre om du blir rikere. Velger man rentefond eller kombinasjonsfond, kan det sikre at du ikke blir fattigere, men med begrenset risiko er også forventet avkastning lavere.

Det mest lønnsomme du kan gjøre på generell basis, er å investere mest mulig, med lengst mulig tidshorisont.

– Men det er avgjørende at du ikke investerer mer enn at du kan tåle å tape. Vi har sett en nedgang i aksjemarkedene nå, og retningen på kort sikt er usikker. Historisk har det vist seg at å beholde en langsiktig investeringsstrategi, også gjennom kriser og nedturer, har gitt høyere avkastning enn om man forsøker å time markedsutviklingen. Derfor bør de fleste, såfremt man er komfortabel med sin porteføljesammensetning, ikke gjøre endringer under en krise.

Krisen rammer selskaper svært ulikt. Det er bransjer der utviklingen er forutsigbar, mens i andre er fremtiden avhengige av faktorer som fortsatt er svært usikre.

– Man prøver å prise all fremtid inn i aksjeprisen til enhver tid, og det er veldig vanskelig akkurat nå. Jeg hadde for eksempel ikke forutsett at Equinor kom til å gå opp nesten 40 prosent mens oljeprisen stuper som nå.

Investor Jan Petter Sissener. Foto: Mette Bugge

Jan Petter Sissener

Investor, daglig leder i Sissener AS

– Jeg har alle pengene i våre fond, og hvilket av dem jeg vil anbefale, er avhengig av tidshorisont og risikovillighet. Alternativt ville jeg plassert dem i fond som også er rettet mot investeringer utenlands, jeg har for eksempel stor sans for DNB teknologi. Jeg søker alltid å optimere avkastning i forhold til risiko. Oljepriskollapsen er forbigående, det gjør at jeg er forsiktig med Norge. Vi har enorme utfordringer i økonomien med en av verdens største offentlige sektor, høyeste sykefravær, høyest antall uføretrygdede og politikere som tror penger vokser på trær.

– Ingenting har over tid slått investeringer i aksjemarkedet. Har man tidsperspektiv, er jo dette et fantastisk tidspunkt å begynne på. Til den oppvoksende generasjon vil jeg sterkt anbefale å begynne å spare til pensjon. Den dagen de blir pensjonister, vil det sannsynlig vis kun være penger til å overleve. Alt annet må man spare til selv.

Beate Engelschiøn har en strategi hun følger uavhengig av hvordan børsen utvikler seg. Foto: Anne-Sofie Engelschiøn

Beate Engelschiøn

Økonomisk rådgiver og initiativtager bak Facebookgruppen Moneypenny Norge – Kvinner om aksjer og personlig økonomi

– Hvor man bør plassere pengene, kommer an på tidshorisont og hvor stor risiko man er komfortabel med å ta. Som et generelt råd vil jeg råde folk til å investere på børs dersom det er mer enn fem–syv år til de skal bruke pengene. Som de siste ukene har vist, kan imidlertid børsen svinge kraftig, og man må tåle å se at pengene taper seg i verdi i perioder. Hvis man ikke tåler dette, bør man ikke investere på børsen, men kanskje heller la pengene stå på sparekonto.

– Den beste tiden å investere på, er når man har pengene, og man kan betrakte børsfall som at aksjene er på tilbud. Synes du det var et godt kjøp i januar? Da er det kanskje et enda bedre kjøp nå som det er 30 prosent rabatt.

– Oljepriskollapsen gjør det synlig hvor avhengig norsk økonomi er av oljen, sier Engelschiøn.

– Når oljeprisen faller, flykter investorene den norske kronen, og pengene våre blir mindre verdt. Vi bor og lever i Norge, har jobbene og boligene våre her. Kanskje bør man ikke også ha alle sparepengene i norske selskaper samtidig? Norge utgjør en veldig liten andel av den globale økonomien, og vi tar unødig høy risiko dersom vi kun investerer i norske selskaper.

  • Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-gruppe for Karriere.