Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte nylig tall fra 2019 som viser gjennomsnittslønnen i de fleste yrker.

Se oversikt lenger ned i saken.

Fjorårets lønnsvinner, handels- og skipsmeglere, er nå forbigått av ledere innen olje- og gassutvinning. Sistnevnte har fått månedslønnen sin økt med rundt 6000 kroner.

Dermed tjener lønnsvinneren 112.040 kroner i måneden, hvilket utgjør en årslønn på drøyt 1,3 millioner kroner.

Samfunnsnødvendige yrker

Regjeringen la nylig frem listen over hvilke jobber som er nødvendige for å holde Norge i gang i krisetid.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson gikk nylig ut i Dagbladet og skrev at det «er påfallende å se hvor lavt mange av våre samfunnskritiske funksjoner egentlig blir lønnet til vanlig».

Seniorrådgiver i SSB, Knut Håkon Grini, forklarer at det ikke er skjedd store forandringer i lønnsnivået mellom de ulike yrkesgruppene her til lands.

– Men fra slutten av 1990-tallet er avstanden mellom de høyeste og laveste månedslønningene blitt betydelig større.

De som har høyere utdanning, har gjerne også høyere lønn, fortsetter Grini.

– For eksempel er både leger, politifolk og offiserer i Forsvaret i samfunnskritiske funksjoner og ligger høyt opp på lønnslisten. Dommere og legespesialister kan ha en månedslønn på over 80.000 kroner, og i den andre enden av skalaen finner man butikkmedarbeidere og renholdere på mellom henholdsvis 31.500 og 33.000 kroner i månedslønn.

Fortsatt tjener menn best

Uavhengig av sektor tjener menn i gjennomsnitt 50.080 kroner måneden før skatt. Kvinner tjener noe mindre, 43.850 kroner.

Kjønnsforskjellene er ikke tatt med i tabellen under. Her kan du sjekke hvilken brutto månedslønn «ditt» yrke gir, og hvordan lønnsutviklingen har vært de siste tre årene:

Fornuftig å sjekke forskjellene

Elisabeth Josefine Lackner er stipendiat ved Universitetet i Oslo og medforfatter av boken Studievalg. Hun mener det handler om å være bevisst på hva som er viktig for en selv.

– Er lønnsnivået viktig for deg, er det fornuftig å undersøke hvilke jobber som vil være aktuelle når du er ferdig utdannet – og hvilken lønn du kan forvente å få.

Elisabeth Josefine Lackner, som har skrevet boken «Studievalg» sammen med Hedvig Lie Nygaard. Foto: Hanne Ystad Mørch

Hun påpeker likevel at mye kan endre seg.

– Og det må man ta i betraktning når man leser lønnstallene, for i dag er arbeidslivet i stor omstilling. Det kan godt hende at jobbene som er godt betalt i dag, kan bli dårligere betalt i morgen – og omvendt. Det bør man være åpen for.

Lackner understreker også at inntekten din på ingen måte er bestemt når du har valgt utdanningsretning. Hun fremhever mulighetene for å endre sektor, ta videreutdanning eller bytte arbeidsgiver.

– Merk at lønn er viktig for mange, men ikke alle! Den viktigste motivasjonsfaktoren når søkere velger utdanning, er interesse for faget.

  • Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-gruppe for Karriere.