Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken. Merk emnefeltet med «Jobbeksperten».

Spørsmål: Hei.

Jeg er født i 1967, er snart 51 år og jobber nå som kokk i en 90 prosents stilling i en kommune.

Jeg jobber ufrivillig deltid (har «kranglet» meg opp fra 30 prosent i kommune i 2009 til 90 prosents stilling pr. i dag). Før det jobbet jeg mye i privat bedrift kantine/vikarbyrå, men sjelden fulltid.

Jeg har hatt en privat pensjonssparing på 1000 til 1500 kroner per måned de siste ti årene. Kan også legge til at jeg var hjemme med barn i fem år. Blir jeg minstepensjonist ?

Tusen takk for eventuelt svar.

Jobbekspert og jurist Alexandra Plahte. Foto: Torbjørn Katborg Grønning

Jobbeksperten:

Hei. Nei du blir ikke minstepensjonist. Når det gjelder pensjonsopptjeningen din i folketrygden utgjør denne 18,1 prosent av all lønn opptil 687.869 kroner (7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp).

Pensjonsopptjeningen i folketrygden avhenger følgelig av lønn, ikke hvor du har jobbet. Også årene du jobbet som vikar gir altså pensjonsopptjening i folketrygden. Årene du var hjemme med barn gir deg også pensjonsopptjening i folketrygden.

Hovedregelen er at den som har omsorg for barn under skolepliktig alder godskrives en pensjonsopptjening som om man hadde hatt en lønn på 435.974 kroner (4,5 ganger folketrygdens grunnbeløp).

Du har også pensjon via ordningen på jobb

I tillegg til pensjonen fra folketrygden opptjener du pensjon gjennom pensjonsordningen på jobben din. Ettersom du jobber i kommunen har du offentlig tjenestepensjonsordning. Ordningen vil endres for deg fra og med 2020.

Pensjonen derfra vil være sammensatt av det du allerede har opparbeidet deg i pensjon frem til 2020 og hvor mange år du rekker med opptjening i den nye offentlige tjenestepensjonsordningen fra og med 2020.

Hva gjelder perioden du jobbet som vikar, er det meget mulig du ikke var omfattet av noen pensjonsordning gjennom jobben. Det var nemlig først i 2006 at alle arbeidsgivere ble pålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte.

Her kan du sjekke

For å se hva du ligger an til å få i pensjon, anbefaler jeg at du logger deg inn på pensjonskalkulatoren hos NAV. Riktignok får du ikke der beregnet hvor mye du får fra pensjonsordningen gjennom jobben, men du får en god oversikt over pensjonsopptjeningen din i folketrygden.

Dersom du hadde pensjonsopptjening også i perioden som vikar, vil du også kunne få opp oversikt over denne.

Hva gjelder tjenestepensjonen fra kommunen, er ikke de nye reglene for denne helt på plass enda, hvilket medfører at KLP ikke kan regne på denne før litt opp og frem i tid. Trolig vil det foreligge en kalkulator du kan logge deg inn på i løpet av 2019 som gjør at du også får opp tallene dine derfra.

Alexandra Plahte