Tidligere måtte du sende inn kvitteringene ved et forsikringsoppgjør til forsikringsselskapet. Nå kan du bare ta bilde av kvitteringen, og ordne alt på internett.

Det har ført til en ny trend: «sirkulerende kvitteringer», hvor flere kunder ber om erstatning for samme gjenstand.

– Dette skjer spesielt i vennegjenger blant yngre, forteller utreder og fagleder Nils Kristian Brekke i forsikringsselskapet Codan. Den tidligere politimannen har jobbet med å avdekke forsikringssvindel siden 1990.

Avdekket svindel for 314 millioner

Onsdag kom forsikringsbransjens svindelrapport for 2018. Den viser at norske forsikringskunder forsøkte å svindle forsikringsselskapene for tilsammen 314 millioner kroner i 1157 saker.

For svindel med skadeforsikring er gjennomsnittsbeløpet på 155.000 kroner, mens gjennomsnittsbeløpet for syke- og uføreforsikringer er på 1,4 millioner kroner.

Utreder Nils Kristian Brekke i Codan forsikring bruker ofte internett når han utreder mistanke om at ikke alt er som det skal være i en forsikringssak. Foto: Åshild Breian

Stryker over kjøpers navn

Ifølge Brekke i Codan er det en ny trend at flere personer krever erstatning for den samme dyre vesken som er blitt «stjålet» på en reise. Det dreier seg gjerne om merkevesker som Gucci, Louis Vuitton eller Chanel til mange tusen kroner.

Utrederne i forsikringsselskapet fatter gjerne mistanke når kjøperens navn på kvitteringen er strøket over. Da er det gjerne ikke den forsikredes navn som står under.

Falske kvitteringer

En annen gjenganger i svindelsakene er krav om å erstatte Apple-produkter fra forsvunnet eller stjålet bagasje.

– Akkurat nå er det Iphone X som gjelder. Dyre solbriller og en Macbook påstås ofte også å ligge i kofferten, sier Brekke.

Kvitteringer fra kjøp på internett er ikke alltid reelle, forteller leder for utredning Roy-André Sørheim Lyngbø i Fremtind Forsikring. Foto: Lasse Lerdahl / Fotograf Ørnelund

Leder for utredning i Fremtind forsikring, Roy-André Sørheim Lyngbø, forteller om svindel med falske kvitteringer fra netthandel som en ny tendens: En kunde hadde mistet en ryggsekk i vannet på tur. I sekken lå en dyr klokke som det ble fremlagt kvittering for. Det viste seg at klokken var bestilt, men så avbestilt og aldri levert til kunden.

Slik svindler kvinner – og slik svindler menn:

Menn svindler oftere enn kvinner, og de svindler mest på bil, viser rapporten fra Finans Norge.

Forsikringsbransjen avdekker årlig flere avtalte kollisjoner, såkalte «kamerat-kollisjoner»: De involverte i en ulykke hevder at de ikke kjenner hverandre, men likevel kommer det frem gjennom for eksempel sosiale medier at de er venner. I fjor ble det avslørt 300 svindelforsøk med bilforsikring; 23 prosent, eller hver fjerde, av disse var en arrangert kollisjon.

På ett område er kvinner nesten på nivå med menn: Kvinner sto for 45 prosent av svindelsakene innen syke- og uføreforsikring i fjor. En slik svindel foregår ofte ved at man gir uriktige opplysninger ved kjøp av forsikring.

– Unge tenker ikke alltid over at forsikringssvindel kan komme på rullebladet, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg

Større aksept blant yngre

Svindelrapporten viser at svindlerne finnes i alle aldre og inntektsgrupper. De yngste forsikringskundene er noe mer tilbøyelige til å svindle enn de godt voksne.

– Forsikring er basert på tillit, og de aller fleste forsikringskundene er ærlige. Svindlerne stjeler fra fellesskapet, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. Hovedorganisasjonen representerer 240 finansbedrifter i Norge.

Svindlerne risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

– Mange tenker nok ikke over konsekvensene av å svindle. En dom for svindel kan få store konsekvenser for eksempel med hensyn til yrkesvalg, sier Neverdal.