Den mulige sammenhengen mellom røyking og astma hos barn er ikke ukjent. Men nå kan det vise seg at denne sammenhengen strekker seg enda lenger bakoveri arverekken.

En studie fra Umeå Universitet viser at barn med røykende bestemødre har 10 til 20 prosent høyere sjanse for å utvikle astma. Det gjelder både for barn med og uten røykende mødre.

Årsaken kan ligge i genene våre, mener forskerne bak studien.

66.000 barn

Forskerne har analysert informasjon om 66.000 barn. Informasjonener samlet inn av jordmødre når mødrene har besøkt sykehuset . Det styrker studiens innhold, mener Bertil Forsberg, én av forskerne bak undersøkelsen.

— Utformingen gjør for eksempel at røykende kvinner ikke har kunnet takke nei til å være med på studien og mødre med barn som har astma kunne heller ikke blitt overrepresentert, påpeker Forsbergi en pressemeldingfra Umeå Universitet.

Studien viste også at den økte risikoen gjaldt gjennom hele førskolealderen.

Arv og miljø

Antallet tilfeller av astma har økt hos barn de siste tiårene. Selve årsaken til astma er fortsatt ikke helt kjent. Passiv røyking regnes av Norsk Helseinformatikk for å være en mulig medvirkende årsak. Det gjelder også røyking under svangerskap. I tillegg er det vanlig at barna utvikler astma dersom foreldrene også har det.

De svenske forskerne tillater seg likevel å bevege seg ut av arv versus miljø og spekulerer i om epigenetikk kan spille en viktig rolle for utviklingen av luftveisplagene. Epigenetikk betyr at forandringer i genmaterialet vårt kanendregenets funksjon.

I nyere tid har noe forskningvist at røyking kan endre barnets DNA.

– Røyking under graviditet har minket kraftig de siste tiårene, men hittil har ikke dette ført til at astma blant barn er blitt mindre vanlig. En forklaring kan være at tidligere generasjoners røykevaner fortsatt påvirker forekomsten av astma hos barnebarna, forklarer en av studiens andre forfattere, Lennart Bråbäck i samme pressemelding.

Artikkelen er skrevet av forskning.no.