Kommunelegen i Søgne i Vest-Agder frykter at nybakte foreldre kan gå glipp av verdifull kontakt med sine spedbarn på grunn av mobilbruk.

Siv Marit Vegusdal har tatt et bevisst valg om å legge bort mobilen når hun er sammen med sin elleve dager gamle sønn Lucas.

— Mange er ikke klar over hvor viktig blikkontakt og det å bli møtt og sett er, særlig i forbindelse med amming, stelling og trilling. Babyer er veldig søkende med sine øyne, og merker fort om de blir møtt eller ikke, sier Vegard Nilsen, kommunelege i Søgne.

Jordmødre erfarer at telefonen kommer fortere og fortere opp etter fødsel:

Han har registrert at mobiltelefonen ofte stjeler foreldres oppmerksomhet under samvær med barna. Det overrasker både han og nybakt mor Siv Marit Vegusdal fra Kristiansand, som synes det er utenkelig å prioritere telefonen fremfor den nyfødte sønnen.

— Jeg sitter ikke med telefonen i hånden når jeg er med Lucas. Da er jeg helt oppslukt i han, sier Vegusdal til fvn.no.

I barnevognen ved siden av ligger elleve dager gamle Lucas og sover slik han gjør store deler av døgnet. For moren er de våkne timene viktige.

- Mobilen blir fort en kjedevane, men jeg har valgt å legge den bort når han er våken, sier Vegusdal.

Frykter tilknytningsskader

Kommunelegen ønsker nå å gjøre foreldre oppmerksomme på at mobilen kan ødelegge verdifull kontakt mellom foreldre og barn.

SENTRALT: - Nærhet, trygghet og kontakt er de sentrale tingene for et nyfødt barn de første levemånedene og også senere i livet, påpeker kommunelege i Søgne, Vegard Nilsen. Foto: Kjartan Bjelland

— Mange er ikke klar over hvor viktig blikkontakt og det å bli møtt og sett er, særlig i forbindelse med amming, stelling og trilling. Babyer er veldig søkende med sine øyne, og merker fort om de blir møtt eller ikke, sier Nilsen. Nå ønsker han å gjøre foreldre oppmerksomme på at mobilen kan ødelegge verdifull kontakt mellom foreldre og barn.

— Nærhet, trygghet og kontakt er de sentrale tingene for et nyfødt barn de første levemånedene og også senere i livet. Dersom et barn i starten av livet blir avvist gang på gang, kan det få ulike grader av tilknytningsskader. Slike tilknytningsskader kan gi konsekvenser for resten av livet, sier Nilsen.

I praksis kan det bety at barna kan slite med å føle seg trygge i relasjon med sine nærmeste, opplyser legen.

Man blir kanskje litt skuffet hvis venninnegjengen ikke arrangerer babyshower .

Mister sosial erfaring

Han får støtte av spesialsykepleier Inger Pauline Landsem, som i over 20 år har jobbet med spedbarn. Nå forsker hun også på samspillet mellom foreldre og premature barn, og har gitt ut boken «En bedre start for deg og din baby».

— Spedbarn har bare noen korte øyeblikk tre-fire ganger om dagen med rolig våkenhet der de kan gå inn i en samspillsrelasjon med sine foreldre. Går disse øyeblikkene tapt, får ikke barnet den sosiale erfaringen det trenger, sier Landsem.

KAN IKKE TA ØYNENE BORT: Da Siv Marit Vegusdal fikk en datter for snart ni år siden, var overdreven mobilbruk blant foreldre aldri et tema. Med barn nummer to, elleve dager gamle Lucas, er temaet derimot høyst aktuelt. Vegusdal har derimot vansker med å ta øynene bort fra sønnen, og har bevisst valgt bort mobiltelefonen. Foto: Sondre Steen Holvik

Hun forteller at det blant forskere er bred enighet om at spedbarns utvikling i stor grad er basert på de sosiale erfaringene barnet gjør seg.— Barna bør få utvikle gode reguleringsegenskaper. De må kunne bli overrasket uten å bli redde, og opphissede uten å bli utagerende. For at de skal kunne klare det, må foreldre hjelpe barna til å regulere følelsene gjennom kontakt, sier Landsem.

Øyekontakt er derfor viktig:

— Hvis barnet ligger og ser på mor under amming, må ikke blikkontakten ødelegges med mobilen. Om barnet døser, er det selvsagt ok å ta den frem, sier hun.

God fremtidig helse

Hverken Landsem eller Nilsen ønsker å dramatisere foreldres mobilbruk, og poengterer at alle foreldre vil sine barn vel.

— Det er summen av alt som gir det endelige produktet, så jeg sier ikke at alt ordner seg hvis vi gjør det rett i disse situasjonene eller at alt går galt hvis vi er fraværende i disse situasjonene. Men for en baby er situasjonene rundt måltid, stell og trilleturer noen gylne øyeblikk for å skape magisk kontakt mellom foreldre og barn. Det skapes mye god, fremtidig helse i disse gylne stundene, sier Nilsen.

Ønsker mobilfri sone på helsestasjoner

Helsesøstre oppfordrer foreldre til å legge bort telefonene på helsestasjonene. Nå henger de opp plakater for å spre budskapet.

BLIKK: - Hvis barnet ligger og ser på mor under amming, må ikke blikkontakten ødelegges med mobilen, advarer Inger Pauline Landem. Hun er spesialsykepleier, og har i over 20 år jobbet med nyfødte og premature barn. Foto: Frank R. Roksoy/En bedre start

Snart er plakatene også å se på Sentrum helsestasjon i Kristiansand.— Vi har snakket om at det kan være gunstig med en bevisstgjøring på dette. Vi helsesøstre gir nok litt forskjellig info, men selv snakker jeg om å være bevisst på mobilbruk i barselgrupper allerede når barna er mellom to og fire uker gamle, sier Tone Borøy, helsesøster i Kristiansand.

Hun ser sjelden at foreldre prioriterer mobilen fremfor barna under konsultasjon og mener at foreldre generelt er flinke til å være til stede. Men likevel:

— Det er også viktig at foreldre tenker på dette også når barna blir større. Om man alltid bare skal sende en melding først, kan man fort gå glipp av ting som er viktige for treåringen, sier Borøy.

Vi har skrevet flere saker om barsel- og småbarnstid. Her er noen eksempler:

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-gruppeog Twitter-profilfor Familie og oppvekst.