Fem spørsmål og svar om å leie

Eksperten: Lars Aasen

Utdanning: Cand.mag. i kriminologi

Jobber som: Daglig leder i Leieboerforeningen

1. Hva er de tre aller viktigste tingene du bør se etter før du leier?

– Sjekk nøye at det ikke er mugg og fuktrelaterte problemer, eller andre åpenbare skader og mangler som du ikke har lyst til å leve med. Sørg for at du får en standard og balansert leieavtale – Leieboerforeningen, Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund har slike. Ta en siste ekstra runde med deg selv om det er her du egentlig har lyst til å bo.

2. Er det noen varseltegn man bør se etter i leiekontrakten med tanke på oppsigelses- og bindingstid?

– Leieavtalen kan være tidsubestemt, men tidsbestemte avtaler er det mest vanlige. For tidsbestemte leieavtaler er hovedregelen er at minste leietid er tre år, ett år om leieboligen ligger i samme hus som utleieren bor i selv.

– Som leieboer må du lese nøye i leieavtalen om du har adgang til å si opp i leieperioden. Har du ikke rett til å si opp, binder du deg til å leie boligen i den perioden som er avtalt i kontrakten. Det kan være både krevende og dyrt om du må flytte før leieavtalen utløper.

3. Hvilke forhandlingsmuligheter har man på kontrakten?

– I perioder med mange ledige utleieboliger er det mulig å forhandle om husleiens størrelse. Noen velger også å kreve enkelte utbedringer før de flytter inn, for eksempel nytt gulvbelegg, flere skap og så videre. Se også nøye på bestemmelsene som går på vedlikehold. Noen leieavtaler er utformet slik at du som leieboer har en utvidet vedlikeholdsplikt og da kan du fort måtte bruke mye tid og penger på utbedring før du flytter ut.

EKSPERTEN SVARER: Daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen. Foto: Øystein Klock

4. Hva slags ansvar kan man forvente – det være seg trappevask, måking eller dugnad eller lignende?

– I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen. Er det en bolig med uteområder følger det naturlig at du også har et visst ansvar for arealet ute.

– Om du frivillig velger å inngå avtaler om å måke snø, passe barn, pusse opp osv. så bør du få kompensert dette med redusert husleie. Pass på å inngå en skriftlig avtale om hvor mange timer i måneden du skal jobbe.

5. Hva skjer hvis du må flytte ut på kort varsel?

– Hvis du har en oppsigelsestid som er akseptabel, så husk å levere oppsigelsen i god tid før månedsskiftet. Oppsigelsen løper normalt fra den 1. i påfallende måned. Har du ikke oppsigelsestid, bør du snakke med utleier for å se om dere sammen kan finne frem til en fornuftig løsning. Om du finner en annen som vil overta leieforholdet, kan utleier kreve å godkjenne ny leieboer, men det skal mye til å nekte.

– Utleier har også et selvstendig ansvar for å forsøke å finne en ny leieboer om du må flytte før avtalt. Enkelte utleieselskaper krever at du må betale en sum for å flytte ut før avtalt tid. Dette begrunner de med kostnader til annonsering, visning og annet som følger av å skaffe ny leieboer.

– Om utleieboligen plutselig skal selges har egentlig ikke noe si. Leieforholdet og leieavtalen løper videre uendret uavhengig av eierskiftet – med mindre noe annet er avtalt for eksempel i leieavtalen du har signert. Ønsker utleier likevel at du skal flytte før salget, kan du gå i forhandlinger med utleier for å få redusert kostnadene du har ved å måtte flytte tidligere. Men du kan også si at du ønsker å bo ut leieperioden. Da må utleier alternativt gå til oppsigelse av leieforholdet som kan være krevende prosess.