HVOR MANGE BOLIGER TRENGER VI? Her fra Løren i hovedstaden. Foto: Hans O. Torgersen

Det viser nye tall for 2017 fra Boligprodusentenes Forening.

Desember var den niende måneden på rad med nedgang i salget.

– Det er leilighetssalget som synker mest med 35 prosent, mens salget av eneboliger går ned 11 prosent, fortalte Per Jæger, administrerende direktør.

Nedturen vil fortsette

Igangsettingen av boliger gikk kun ned med to prosent totalt sammenlignet med året før. Foreningens tall viser at det ble igangsatt i underkant av 31.000 boliger i løpet av fjoråret.

Størst nedgang er det i igangsettingen av eneboliger og leiligheter på henholdsvis 11 og 5 prosent. Småhus, derimot, har en økning i igangsettingen på 20 prosent.

OBOS topper listen over igangsatte boliger. I motsetning til mange andre land, domineres ikke det norske boligmarkedet av noen få store aktører.

– Den relativt høye igangsettingen i 2017 skyldes et meget godt salg i 2016, og vi ligger tett opp til Norges demografisk betingede boligbehov for 32.000 boliger, sier direktøren.

Nedgangen i fjorårets salg vil imidlertid gi utslag i igangsettingen i år, og det er også tegn til at nedturen vil fortsette en tid fremover, mener Jæger.

– Vi er avhengig av at salget tar seg opp igjen for å møte boligbehovet fremover, påpeker han.

LA FREM NYE TALL: Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Foto: Kathrine Humberset

Bygger mer enn behovet skulle tilsi

Boligprodusentenes Forenings egne tall for hvordan igangsettingen av nye boliger ligger an sammenlignet med et demografisk beregnet boligbehov, viser at vi i de fleste byer nå ligger over behovet. Altså at det bygges for mye.

I fylkene Østfold, Oslo, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Troms igangsettes det imidlertid færre nye boliger enn det som trengs for å dekke boligbehovet de neste fem årene.

Jæger mener det er et særlig behov for nye boliger i Oslo.

– Når det er få boliger i markedet, er prisene høye i hovedstaden. Jeg mener det offentlige må være forsiktig med å komme med krav som gjør at kostnaden av å bygge nye boliger blir for høy, som igjen fører til at bruktmarkedet blir for høyt priset. Det gjør at mange som trengs til jobber i Oslo velger bort å bo i hovedstaden, sier han til oss.

– Hva vil skje med prisene på nyboliger fremover?

– Jeg vet ingenting om priser. Jeg har heller ikke lov til å mene noe om priser siden jeg er en sterk markedsaktør.

Ligger indeksen under 100, bygges det ikke nok boliger sammenlignet med behovet. Fra 2. kvartal 2017 nedjustertes boligbehovet på grunn av lavere befolkningsvekst i Norge. Boligprodusentene lener seg på Statistisk sentralbyrås prognoser for befolkningsvekst. «Når den faktiske innvandringen er lavere enn SSBs prognoser viser, og valgte vi derfor å endre input i vår modell fra middels til lav innvandring», skriver Boligprodusentene i sin vurdering. Foto: Boligprodusentene.no

DNB: Boligprisene vil stige igjen neste år

Mens boligprodusentene fortsetter å bygge, faller prisene i bruktboligmarkedet. Tall for 2017 viste at flere av de store byene har hatt et prisfall, i Oslo hele 6,2 prosent.

Torsdag formiddag lot Norges Bank styringsrenten stå uendret. DNB tror at fortsatt lave rente tilsier at boligprisfallet i bruktboligmarkedet i år blir moderat. Og at prisene vil stige igjen neste år.

– Renteoppgang fra 2019 og svakere økonomisk utvikling mot slutten av anslagsperioden gjør at boligprisene faller noe i 2021, skrev de i en rapport som ble lagt frem onsdag.