Boligprisene steg så vidt i august på landsbasis med 1,2 prosent. I Bergen steg prisene med 0,5 prosent, ellers sank prisene i alle de store byene. For Oslos del har prisene sunket siden april, og tolvmånedersveksten ligger nå på kun 3,2 prosent i hovedstaden.

1. januar 2017 ble boliglånsforskriften innført. Regjeringen innførte strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo, men også resten av landet fikk innstramminger.

Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt – det gjelder over hele landet.

– Myndighetene må følge med på utviklingen

Da Eiendom Norges presenterte boligpristallene for august på en pressekonferanse tirsdag, kom administrerende direktør Christian V. Dreyer med en oppfordring til Finansdepartementet.

Boliglånsforskriften gjelder frem til 1. juli 2018, men Dreyer mener man bør vurdere å gjøre endringer før den tid, hvis markedet fortsetter å falle.

– Innstrammingene i boliglånsforskriften kom fordi man ønsket å dempe gjeldsveksten i befolkningen, som kom som en konsekvens av økte boligpriser. Det var naturlig og fornuftig på det tidspunktet, spesielt i Oslo og på Østlandet. Vi hadde tosifret vekst på Østlandet og over 20 prosents vekst i Oslo på et år. Det er ikke bærekraftig, og det var nødvendig med noen innstramninger for å dempe den utviklingen, sier Dreyer - og fortsetter:

– Så er det viktig at vi ikke får for store svingninger. Får vi et sterkt boligprisfall, får det ringvirkninger på norsk økonomi for øvrig. Hvis effekten av boliglånsforskriften viser seg å være for stor før vi kommer til juli, er det viktig ikke å se seg blind på at den forskriften skal endres i juli. Derfor mener vi at myndighetene må følge dette tett, slik at vi ikke får uante, store og negative ringvirkninger, sier Christian Dreyer i Eiendom Norge.

MÅ VURDERE: Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener det er viktig at regjeringen vurderer å gjøre endringer i boliglånsforskriften hvis fallet i boligmarkedet fortsetter. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Må vurdere å fremskynde endringer

– Bør man vurdere å gjøre det lettere å få lån allerede nå?

– Vi sier ikke det direkte ennå. Det vi ser nå, er fremdeles en naturlig korreksjon. Nå er vi rundt syv-åtte prosent fra toppnivået i april. Vi er på samme nivå i vår prisindeks som vi var i september-oktober i fjor. På et eller annet tidspunkt må man gjøre en vurdering, og den vurderingen er jo inntil 1. juli neste år. Men hvis fallet blir for stort frem til det, må man gjøre vurderingen i en tidligere fase, sier Dreyer.

Det er ikke første gang denne debatten er oppe. I juli gikk Privatmegleren-sjef Grethe Wittenberg Meier tydelig ut og krevde at finansminister Siv Jensen (Frp) skrotet boliglånsforskriften.

– På vegne av Privatmegleren oppfordrer jeg finansministeren til å fjerne boliglånsforskriften så snart som mulig for igjen skape balanse i boligmarkedet, sa Meier til DN.

UAKTUELT: Finansminister Siv Jensen vil ikke endre boliglånsforskriften nå. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Siv Jensen: – Ikke aktuelt å endre forskriften nå

Finansminister Siv Jensen (Frp) forteller at finansdepartementet følger utviklingen nøye, men hun avviser likevel ropene om at boliglånsforskriften bør endres allerede nå.

– Boligprisene har falt noe den siste tiden etter flere år med kraftig oppgang. Høy boligbygging har bidratt til å bedre boligtilbudet, særlig i Oslo. Samtidig vokser husholdningenes gjeld fortsatt raskere enn inntektene, blant annet som følge av den sterke boligprisveksten vi har bak oss. Forskriften er midlertidig og skal gjelde frem til sommeren 2018. Vi følger utviklingen i husholdningenes gjeld og boligprisene nøye, og det er ikke aktuelt å gjøre endringer i forskriften nå, skriver Siv Jensen i en e-post.

Tviler på at boliglånsforskriften fjernes

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, tviler på at forskriften fjernes med det første.

– En vesentlig grunn til omslaget i prisene har med boliglånsforskriften å gjøre. Det er ingen tvil om at det er vanskeligere å få lån. Ved å stramme inn sekundærboligmarkedet fjernet man en stor kjøpegruppe, og det utløste omslaget i boligmarkedet, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

Med mindre man ser dramatikk i boligmarkedet, kommer myndighetene til å beholde den forskriften til neste sommer, tror Olsen.

IKKE KRAKK: - Vi har vanskelig for å se at det blir en voldsom korreksjon i prisene totalt sett. Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned. Dette taler for at vi ikke får noe krakk. Det vi snakker om her er en korreksjon med utspring i Oslo, sier Olsen. Foto: Moment Studio

Krever bredere og større fall

– Det som uroer noen nå, er at man ser en svakhet i markedet og ikke bare i Oslo. Men det er ikke så rart når det er mye skriverier om fall og at prisene har snudd. Det gjør noe med folks innstilling, mener Olsen.

– Hva skal til for at politikerne revurderer boliglånsforskriften?

– Da tror jeg du må se en mye bredere og større fall, som i sin tur slår inn i utvikling i norsk økonomi. Ved et stort og kraftig boligprisfall blir man usikre, holder igjen i forbruk og får en svakere utvikling i etterspørsel. Det kan gjøre at veksten i norsk økonomi stopper eller snur. Men vi tror det skal veldig mye til, sier Olsen.

– Og hvis de gjør det, hvor mye har det å si for prisene?

– Det ville bidratt til å løfte markedet igjen. Jeg kan ikke utelukke et usunt nivå, for ingenting bakenforliggende har endret seg.