Det viser boligprisstatistikken for desember, som ble lagt frem av Eiendom Norge i dag, torsdag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken viser at boligprisene i desember nominelt falt med 1,1 prosent. Korrigert for sesongvariasjon var prisene ned 0,5 prosent. Boligprisene er nå 2,1 prosent lavere enn for ett år siden, nasjonalt tall.

Se tabell over de regionale forskjellene, samt historiske tall lengre ned i saken.

– Selv om det er normalt med fall i prisene i desember, er dette en svakere utvikling enn normalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Tallene viser at det var svakest utvikling i Oslo, ned 6,2 prosent siste år.

Antall solgte boliger

I desember 2017 måned ble det solgt 2903 boliger i Norge, noe som er 7,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2016. Salgsvolumet for hele året er tilnærmet det samme som i 2016 (86.627).

– Aktivitetsnivået – til tross for prisfall – har vært veldig, veldig bra, konstaterer Dreyer.

Omsetningstiden i hele landet var 61 dager, mot 52 dager i desember 2016.

– Salgstiden øker i landet under ett, og den har i løpet av året økt i de aller fleste byene i Norge, noe som er en naturlig konsekvens av den økte tilbudssiden, sier Eiendom Norge-direktøren.

FERSKE TALL: Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer la torsdag frem boligprisstatistikken for desember. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I desember ble 3237 boliger lagt ut for salg i Norge, noe som er 6,5 prosent flere enn i samme måned i 2016. For hele året er tallet 99.167 – noe som er 8,5 prosent flere enn i 2016.

– Vi har fra og med våren 2017 hatt en betydelig økning i tilbudssiden, særlig i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er i 2017 lagt ut markant flere boliger enn i 2016. Det er en viktig faktor for å forklare boligprisfallet gjennom året, sier Dreyer.

Regionale forskjeller

Prisendring siste mnd.Prisendring siste årPrisendring siste fem årPrisendring siste ti år
Oslo-1 %-6,2%34,8%78,1%
Bergen-2,2%-6,0%15,6%45,9%
Stavanger-1,0%-1,0%-8,4%32,6%
Trondheim-1,4%-2,9%20,4%67,1%
Tromsø-1,5%-1,8%38,5%56,3%
Kristiansand-1,2%-2,7%4,8%23,4%
Nasjonalt-1,1%-2,1%24,7%61,1%

Kilde: Eiendom Norge

Sterkest prisutvikling i 2017 hadde Fredrikstad med 6,7 prosent. Det har også vært sterk vekst i Moss, Hamar, Drammen og Skien.

Dreyer forklarer det slik:

– Boliglånsforskriften har nærmest ikke hatt noen effekt i disse byene fordi prisnivået er vesentlig lavere enn i de større byene. Derfor ser vi også en mer moderat prisutvikling her.

Oppsummerte fjoråret

– Fallet er større enn 2013, så vi må tilbake til desember 2008 for å finne større nedgang i boligprisene, sier Dreyer.

Han opplyser videre at det i åtte av de ni siste månedene har vært flat eller negativ sesongkorrigert utvikling.

– For første gang siden 2013 avsluttes året med negativ tolvmånedersvekst, og vi venter at prisene vil fortsette å falle noen måneder til, sier Dreyer.

– Det var få, om noen i det hele tatt, som ventet en slik utvikling i 2017, sier han.

Eiendom Norge venter ikke tilsvarende skift i boligmarkedet i 2018.

– I ferd med å finne komfortsonen

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, kommenterer boligprisstatistikken slik:

SOM FORVENTET: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener tallene for desember er som forventet. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

– Boligprisfallet i desember er helt som forventet. Omsetningsvolumene i desember var gjennomgående høye, og reflekterer at prisene nå er korrigert betydelig ned i markeder som hadde en uforholdsmessig sterk vekst frem til april 2017.

Geving mener boligmarkedet er i ferd med å finne komfortsonen.

– Prisnivået er de fleste steder behageligere, og kjøperne har kommet ned fra gjerdet. Selgerne lever godt med at prisnivået er korrigert noe ned fra kunstig høye nivåer, og kjøperne forventer trolig ikke at boligmarkedet skal bli vesentlig rimeligere i tiden framover.

Fall i kvadratmeterpris

Allerede da boligprisstatistikken for november ble lagt frem, ble det klart at boligprisene hadde brutt en ny, negativ barrière ved at tolvmånedersveksten var negativ.

Onsdag kunne dessuten boligbyggelaget OBOS melde om et fall i den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte boliger i desember på 3,9 prosent sammenlignet med måneden før. Det er 11,8 prosent lavere enn i desember 2016.