Her trer den hemmelige artisten opp på scenen

Foto: HÅVARD FINNSETH