Kåring av årets beste juleøl i Trøndelag – Inderøy-øl hevder seg