«En stor og hard pakke under treet av en konsert»

foto