For festivalen blir det en stor forandring med det nye kulturhuset: – Dette er en drøm