Takket læreren etter 40 år. – Hun er et fantastisk menneske

foto