Gårdsdriften i Sparbu forebygger ensomhet: – Det gir en voldsom tilfredshet å hjelpe folk

Joar Vaadal og kona Bente Droigk åpner gården sin på Sparbu for både skoleklasser, ensomme og vanskeligstilte mennesker. Foto: LEIF ARNE HOLME