Disse reiste langt for å delta – benyttet muligheten til å besøke bestemor