De takket nei til opprykk, men slet likevel: – Vi blir straffet voldsomt

foto