Sport

Idrettsbrødrene som ble splittet av krigen

Familien Wist. Fra venstre Birger, Arne, Morten, Henry, Kåre, Gunnar og Odd. Foran sitter foreldrene Hanna og Bertran.