130 stilte til start. Disse deltok i løpet i Steinkjers nye trimtrapp.

foto