265 navn er på listene. Disse er påmeldt Steinkjermila.

foto