Syklist i massevelt: – Her ble det bråstopp. Brua er jo livsfarlig

foto