Ny bachelorgrad i Steinkjer: – Er grass det nye gull? Muligvis

Det nye studiet skal ifølge universitetet utdanne eksperter på å skape mer av mindre

Rektor Hanne Solheim Hansen Rektor Hanne Solheim Hansen Foto: Tea Eline Skarpjordet

Leder- og fagstillingene er utlyst, og planleggingen av et av de viktigste bærekraftsstudiene er i full gang. Neste høst får rundt 30 studenter starte på en bachelor i biobasert verdiskaping på InnoCamp Steinkjer, skriver universitetet i en pressemelding.

En som er positiv til det nye studiet i byen, er ordfører Anne Berit Lein.

– Nå begynner det virkelig å bli synergier rundt alle satsingene på InnoCamp Steinkjer, sier ordføreren i pressemeldingen.

– Nord universitet sin satsing på bioøkonomi, biobasert verdiskaping og sirkulærøkonomi på Steinkjer bygger svært godt oppunder alle de andre kompetansemiljøene på InnoCamp. Dette er midt i blinken for Steinkjer sin satsing på de grønne kompetansemiljøene, etter hvert også koblet med de blå, sier Lein.

Viktig for Nord

Rektor Hanne Solheim Hansen viser til at Nord har en betydelig satsing på bioøkonomi allerede, og at det nye studiet bygger opp under der.

– Vi har cirka 200 forskere som jobber med dette hver dag og det blir spennende å komme i gang med et nytt studieprogram innen bioøkonomi på InnoCamp Steinkjer neste år, sier Nord-rektoren.

– Bioøkonomien skal bidra med bedre og mer bærekraftig utnyttelse av de biologiske ressursene vi har og skape nye verdier for Norge. Nord universitet skal med hjelp av med vår høye kompetanse innen blå og grønn biologi og økologi og verdiskaping bidra med ny kunnskap som vil nye verdikjeder basert på lokale biologiske ressurser, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Dette universitetets satsing handler om

Rektoren trekker frem noen eksempler.

– Når bussene og hurtigruta kan gå på drivstoff som er laget av død fisk og treavfall, når våre vaniljekranser får sin smak fra tre, når melka er laget på gras – er det da mulig at fiskeskinn blir medisin, at metan fra kua blir drivstoff, at grass er det nye gull? Muligvis, sier rektor Hanne Solheim Hanssen.

– Vi trenger forskning for å finne disse mulighetene som ikke gir karbonutslipp eller binder karbon og som gir nye sosiale og økonomiske verdier. Det er dette Nord universitet sin bioøkonomisatsing handler om. Vi må få frem ny kunnskap som gjør disse utenkelige mulighetene til virkelighet, sier rektoren ved Nord universitet.

– Unikt på landsbasis

Studiet er et samarbeid mellom Handelshøgskolen Nord og Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Ifølge univeristetet blir det et unikt studium på landsbasis.

– Vi har en god del arbeid igjen før alle detaljer er på plass og vi kan ta imot de første studentene på InnoCamp neste høst. Men nå er de første stillingene utlyst og vi jobber ut fra at vi skal ha alt på plass til studiestart neste høst, sier førstelektor og studiestedskoordinator for Handelshøgskolen Nord ved InnoCamp, Torstein Gustavsen.

Han forteller at arbeidstittelen for det nye studiet er «Bachelor i biobasert verdiskaping», men de er ikke helt i mål med navnet enda.

Støtte fra NIBIO

Leder av NIBO sin avdeling ved InnoCamp, Lars Bendik Austmo, er glad for den offensive satsingen fra Nord universitet.

– Satsingen til Nord universitet er helt i tråd med tiden og de mål man har både regionalt, nasjonalt og internasjonalt når det gjelder bioøkonomi og sirkulærøkonomi.

– I et Europa der det vil skje store endringer i årene som kommer, må vi få tilfang av nyutdannede som kan gå inn i forskning, næringsliv og offentlig forvaltning. NIBIO ser det vil være stor gjensidig fordel å være samlokalisert med Nord universitet.