Som Steinkjer24 omtalte forrige uke må Steinkjer matstasjon ta grep som følge av at de ikke får tak i mat til alle.

Denne uka er det ikke alle som ønsker mat som får.

«Vi har nå gått igjennom alle søknader for denne uken. Dere som har fått innvilget søknaden har nå fått en SMS om dette. Det er fortsatt mulighet til å søke hver uke, men vi setter nå et maksantall på 150 husstander slik at vi forsikrer oss om at vi har nok mat å dele ut», skriver Steinkjer matstasjon på Facebook.

Videre ber de folk om å melde seg av om de senere ikke skulle få behov lenger, slik at andre med behov kan få innvilget hjelp.

«Det kan være at noen for eksempel har behov for litt bistand i en periode på grunn av økonomisk situasjon, men at behovet opphører når situasjonen er forbedret.»

Samtidig har de fått inn søkere utenfor kommunen.

«Vi har valgt å prioritere husstander i Steinkjer kommune, da dette først og fremst er et tilbud for mennesker som bor i kommunen», skriver de.

Videre skal de fornye listene to ganger i året slik at de får oppdatert informasjon. Det vil skje i august og februar.

«Det vil si at dere som har fått innvilget er påmeldt fram til at dere melder dere av i perioden fram til august. Frist for ny søkeperiode kommer vi tilbake til», heter det i Facebook-meldingen.