Gonoré-smitten økte betydelig de siste ti årene før pandemien, særlig blant menn som har sex med menn. Koronaen satte en effektiv brems på spredningen, men i 2022 begynte sykdommen å spre seg igjen i takt med gjenåpningen av studiestedene. Da var det særlig unge heteroseksuelle som ble smittet.

– Gonoré er svært smittsomt. Nå må vi få de unge til å bruke kondom, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen hos Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

De fleste som ble meldt smittet i 2022, var i aldersgruppen 20–29 år. Nesten 500 kvinner ble meldt smittet i fjor, viser tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Det er nesten tidobling i løpet av de siste ti årene.

Utviklingen fortsetter i 2023 med 277 nye tilfeller meldt bare i januar, hvorav 116 blant kvinner. Hvis denne utviklingen fortsetter, ligger det an til mer enn 3.000 gonorétilfeller i 2023, ifølge FHI.