Utsetter vedtak i det gigantiske boligprosjektet: – Vil ta tid før ny sluttbehandling