Raset på E6: Er ekstra på vakt etter det raset i mars

foto