Administrasjonen utfordret politikerne – da fikk de neppe svaret de håpet på