Nesten 1400 ønsker å bytte fastlege, mens antallet ledige plasser minker