Det har vært gårdsdrift på eiendommene deres i flere hundre år. Nå frykter de det hele kan være over med et pennestrøk

Tove og Anette Sølvberg, Ingrid og Ragnhild Melhus, Ane Synnøve, Åsa og Margit Olea Okkenhaug. Børgin i bakgrunnen. Hvis fjorden vernes frykter bøndene at det ikke vil være mulig for yngre generasjoner å holde på med jordbruk i området. Foto: Leif Arne Holme