I år vil Andrea ha oss alle til å gå «Bedringens vei»