Det opplyser Steinkjer fjellstyre i en pressemelding onsdag.

Før jul lyste Steinkjer fjellstyre ut stillingen som daglig leder og fjelloppsyn, etter at Helene G. Lillevold valgte å si opp jobben.

Og søknadene på stillinga strømmet til.

– Vi gleder oss over 35 søkere, mange godt kvalifiserte», skrev fjellstyret på egne nettsider.

Snåsning med brennende engasjement

– Valget falt på Fredrik Berg Holsing, en aktiv mann på 25 år fra Snåsa, med et brennende engasjement for natur, friluftsliv og jakt, skriver de.

Steinkjers nye fjelloppsyn er utdannet naturforvalter, med bachelor i utmarksforvaltning og en mastergrad i naturbasert reiseliv (utmarksbasert næringsutvikling). Utdanningen setter søkelys på en bærekraftig og langsiktig besøksforvaltning, samt ressurs‐ og naturforvaltning, står det i pressemeldingen.

Berg Holsing er i tillegg lidenskapelig opptatt av god viltforvaltning, og har erfaringer ifra feltarbeid knyttet til overvåkning av anadrome fiskearter.

Bred erfaring

Snåsningen har også god erfaring fra administrativt arbeid og er glad i å bedrive kommunikasjonsarbeid.

Jobben består blant annet i tjenestesalg og kommunikasjon med aktører som Statskog, SNO, elgutvalg, reindrifts- og beitenæring, vernemyndigheter og andre interessenter/brukergrupper.

Berg Holsing jobber for tiden ved Naturbruk skog og jakt, i tillegg til at han er vikarlærer på Grong videregående skole og Snåsa skole. I tillegg er han leder i Snåsa Jeger- og Fiskerforening.

– Steinkjer fjellstyre ser fram til å ha Fredrik som ansatt som Fjelloppsyn og daglig leder for fullt i fra begynnelsen av juni, skriver de i pressemeldingen.